Gatojce

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś


Gatojce
swójske mě Teichland
Gatojce (Bramborska)
DMS
Red pog.svg
kórta
Symbole
wopon
wopon
Zakładne daty
stat Nimska Nimska
zwězkowy kraj Bramborska
wokrejs Wokrejs
Sprjewja-Nysa
koordinaty  51°48′N 14°25′E/51,800000 14,416667Na kórtach: 51°48′N 14°25′E/51,800000 14,416667
wusokosć 62 mPśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
płonina 34,87 km²Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
wobydlarstwo 1233 (31. dec. 2007)Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
gustosć zasedlenja 35 wobydlarjow/km²Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/gustosć
postowa licba 03185
telefoniske pśedwólenje 035601
KFZ-wobznamjenje SPN stare:
gmejnski kluc 12 0 71 386
Měsćańske zastojnstwo
adresa Šulska droga 6
03185 Picnjo
Politika
wušy šołta Helmut Geissler
(bźezpartajny)
Wobźěłaś
p  d  w
Information icon.svg

Gatojce (nim. Teichland) jo gmejna wót 31.12.2000, kótaraž ma tśi jsy. To su Hus (nim. Maust), Nowa Wjas (nim. Neuendorf) a Barbuk (nim. Bärenbrück). Gmejna lažy w wokrejsu Sprjewja-Nysa w Bramborskej.

Milinarnja Janšojce laža w kraju gmejny gatojce.

Powšyknje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Geografiske městno[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Gatojce lažy w Dolnej Łužycy a stakim tam jo było sedlišćo Serbow. Wšykna płonina wunjaso 3486 hektary. Wejsny źěl Barbuk ma 857 hektary, wejsny źěl Hus 1435 hektary a wejsny źěl nowa wjas ma 1194 hektary. Aktualna licba wobydlarjow jo 1232 (staw 3/2008).

Politika[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Gatojce słuša k zastojnstwoju Picnjo (městno zastojanja jo w Picnju) a ma gmejnske zastupnistwo, kotarež ma 11 cłonkow (inkluziwnje šołśe).

  • IM 93 – 4 městna
  • Die Linke – 1 městno
  • IW 93 – 3 městna
  • WGB Bärenbrück – 2 městnje

Amtěrujucy šołta jo Helmut Geissler.

Wopon[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wopon ma carny wobcerk ze złośane niśami pśi górjejcnej kšomje. To symbolizěrujo góspodarski charakter (Brunica). Pśi spódnjejšej kšomje jo wóda, z teje tśi rogožy se wužrědliju. Rogožy symbolizěruju tśi jsy gmejny a wóda jo symbol za gaty.

Stawizny[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Zajmnostki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Powšyknje na wokolnosć[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

rozwjaseleński park Gatojce[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Barbucka góra[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Barbucka góra jo nastała z wótsypkow wót wótwórjoneje jamy Janšojce a Chóśebuz-połnoc. Wót 1975 Vattenfall jo sajźał 4 miliony keŕe a bomy a 1994 jo twarił wětšowe kólaso pśi wjerchu. Wusoke wótsypowanišćo ma 440 hektary a wusokosć jo 33 metery. Togodla jo tam dobry wuglěd pśez kraj.

Wósobiny z póchadom z gatojcow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wuměłc, ilustrator a kreslaŕ Fryco Latk (Fritz Lattke, 1895 – 1980) jo se naroźił w Nowej Jsy. Won jo był prědny serbski kreslaŕ za comici pó prědnej swětowej wójnje a won jo sobuzałožował serbski zwězk wuměłcow (1923). Fryco Latk jo pśistupował źěłowej kupce serbskich kubłańskich wuměłcow, ale won jo myslił spušćiś źěłowu kupku dla socialistiskego źaržanja. 1980, krotki pśed swoju smjerśu, won jo wuznamjenjował z wuměłskejo mytoju wót Domowiny. Fryco Latk jo měł wuski kontakt ze swojeju domownju, Minu Witkojc a Bogumiłom Šwjełom. Wót 1996 jo pomnik w Nowej Jsy, kotaryž jo wot LAUBAG (Vattenfall).

Towaristwa, lichy cas, sport[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W gmejnje Gatojce dajo wjelebocne móžnosći cełolětnje,za sportowanje. Gmejna teke woplěwa nałogi, tak na pśikład zapust w februarje , jatšowny wogeń abo łapanje kokota. Hus jo twarił 2000 nowy centrum gmejny, źož wjele towaristwow su. Něgajšna šula w Nowej Jsy jo pśetwariła do źiśownje, běrowa gmejny a kluba za młodosći. Towaristwa, kaž na pśikład blidowy tenis, se zmakaju w „Haus der Vereine“ (dom towaristwow). Ty móžoš teke bowlowaś, graś balokopanje abo volleyball w Nowej Jsy. Mimo togo ty móžoš rejtowaś w Husu. Vattenfall teke organizěrujo crossowy běg na Barbuckej górje.

Projekt do pśichoda „Chóśebuske pódzajtšne mórjo“ („Cottbuser Ostsee“)[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pojekt jo źěl rekultiwěrowanja wót Vattenfall. 2015 dej wudobywanje wugela gotowy byś a 2030 dej tam wjelike nutśikokrajne wódy byś we wobcerku chóśebuz-pódpołnoc (wobcerk Łakoma). Płonina wot 19 km² a 42 km brjog stej planowałej. “Masterplan” jo wótgłosował 2006 a wopśimjo wužywanje płoninow. Objekt dej turistiski wužyś a wótpópadnjo wobcerki, kaž sportojske aktiwnosći, wugótowanje, gastronomija a zarědowanja. Togodla dej centrum pśistawa, promenada jazora, wobcerki za wódny sport a wódny turizm, kupański pśibrjog, jawišćo jazora a campingowanišćo twariś. Barbucka góra jo zapśimowała w planje, togodla jo rozwjaseleński park Gatojce źěl wót projekta.


Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Commons