Diskusija wužywarja:J budissin

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije

Witaj, J budissin. Willkommen in der niedersorbischen Wikipedia. Wutšobny postrow --Tlustulimu 20:16, 12 januara 2008 (UTC)

Danke. Schön, dass es endlich geklappt hat. Dann mal an die Arbeit. Postrow, J budissin 20:39, 12 januara 2008 (UTC)

Dobry źeń, J budissin. Ich habe gerade gesehen, daß schon wieder der Duchachóry (nach Michawiki) am Artikel Budyšyn editiert hat. Kannst du mal bitte kontrollieren, ob er dabei wieder Unfug eingefügt hat. Wenn ja, kannst du es ja revertieren. Dann muß der Artikel eben für IP-s gesperrt werden. Oder hättest du einen anderen Vorschlag? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 12:26, 27 měrca 2008 (CET)

Hello, please give a look. --Nemo bis (diskusija) 24. decembra 2016, 20:25 (CET)Wotmołwić[wótegroniś]

Witaj, J budissin! Wěm, až za Tebje jo kněz Malk wobzwadna paršona (wiźeł som Twoju diskusiju z kn. Malkom na facebooku), mě jogo naglědy na dolnoserbsku ortografiju teke źiwne se zdaju, ale ja se myslim, až wón ako załožaŕ towaristwa Pónaschemu a zastupnik "dolnoser(b)skeje elity" jo teke wažny. Źo wón źěła? Ja njewěm, ale jogo mě som wiźeł napś. w casopisu Stog / Der Schober, źož jo publicěrował někotare artikle. Postrow, Wielemir (diskusija) 22. junija 2018, 10:52 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Witaj. Pisam hornjoserbsce, dokelž je mi to lóšo. Ja jeho wosobinsce scyła njeznaju, ale wón zawěsće žadyn "casnikaŕ" njeje. Artikle z njeho pjera hač dotal widźał njejsym, jenož čitarske listy. A w kotrej měrje je wón "załožer" towarstwa Ponaschemu, njemóžu posudźować. Prěni předsyda bě znajmjeńša Juro Frano. --J budissin (diskusija) 22. junija 2018, 11:11 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
OK, ako nic casnikaŕ, to možo reportaŕ i kulturny procowaŕ? Na pś. how wón ako "reportaŕ" Nowego Casnika wustupujo. Na toś tom boce (dołojce) cytam: "Siegfried Malk, Pónaschemu - Gründungs u. Vorstandsmitglied"]. Njejsom wěsty w kakej měrje jo to wěrno, ale to jo oficielny (?) bok towaristwa. Možo byś, až lěpše słowo buźo "sobuzałožaŕ" a nic "załožaŕ". Pśi tej gózbje dejm groniś, až sy za mnjo inspiracija ako wutrajny a zagórjony Wikipedianer (njewěm kak to buźo na dolnoserbski). Wutšobny postrow, Wielemir (diskusija) 22. junija 2018, 11:54 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
Ow, měj źěk :) Ja bych pisał "dopisowaŕ" (njewěm, hač je to tež delnjoserbske słowo). "Sobuzałožaŕ" wotpowěduje najskerje wěrnosći. Postrow, J budissin (diskusija) 22. junija 2018, 12:05 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Witaj, J budissin! Wjaselim se, až jo how tajko gibanje na dolnoserbskej wikipediji! W slědnych dnjach jo se how natwariło teliko nowych artikelow, ako doněnta pśisamem žednje wót 2014 sem. Ty, Eckno, Qatan, O.derepasko a druge – mě se zda, až taka aktiwita njejo pśipad - jo to někaka akcija abo nowo gibanje? Źěkujom se a žycym dolnoserbskej wikipediji hyšći wjele takich dnjow ako corajšny! :) Postrow, Wielemir (diskusija) 18. apryla 2019, 10:57 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Ně, njeje poprawom organizowana akcija. Eckno (Norbert) je na Facebooku wozjewił, zo chce so nětko kusk wjace z delnjoserbskej Wikipediju zaběrać, na to je Oleg (Derepasko) reagował a ja kusk pomham z tym, zo skónčnje raz te předłohi za gmejny a wjeski na staw hornjoserbskeje wersije přinjesu a kusk něšto dodam. Je nalěćo we Łužicy, wěš? Postrow, J budissin (diskusija) 18. apryla 2019, 11:57 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]
Super! :) Wielemir (diskusija) 18. apryla 2019, 12:07 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Witaj, źěkujom se za Twóju wjeliku corajšnu procu z techniskimi wěcami, jo to felowało how :) Wjasołe jatšy! Wielemir (diskusija) 20. apryla 2019, 12:18 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Serbski Institut: Arnošt Muka, dolnoserbske mjenje we amtśe Rolan! 1pśe160 (diskusija) 23. junija 2019, 20:40 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]


1pśe160 (diskusija) 23. junija 2019, 20:56 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]


Dalšne mjenje:

1pśe160 (diskusija) 2. julija 2019, 08:44 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]

Articles about actors[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Hello! I created articles about world famous actors, Oscar winners (Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio and Tom Hanks‎), but these articles are nominated for deletion. Can you help me save my articles? Nikolai Kurbatov (diskusija) 2. septembra 2022, 16:58 (CEST)Wotmołwić[wótegroniś]