Diskusija:Wladimir Iljič Lenin

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nje by było trjeba, až by se ten bok gronił Wladimir Lenin, ako w wětšynje Wikipedij na słowjańskich rěcach a teke w nimskej Wikipediji? Gaž w najblišych dnjach njebuźo głosow pśeśiwjenja, zgótujem redirekt. --MiroSielczanin (diskusija) 20. decembra 2013, 18:06 (CET)

Myslim se, až titel nastawka by njebyło trjeba Wladimir Lenin, dokulaž wón njejo tak znaty z takim mjenim w Nimskej. Toś, titel w drugich słowjańskich rěcach njejo tak wažny za tudejšy titel. Jogo nejwěcej znate mě w Nimskej jo Lenin. Togodla myslim se, až njejo trjeba titel nastawka změniś. Ale móžomy redirect napóraś. To zawěsće njejo problem. Co se druge wužywarje mysle?
Mimo togo wón jo znaty ze swójim wopšawdnym mjenim Wladimir Iljič Uljanow, za kótarež som rowno redirct napórał. Myslim se teke, až wužywamy how samski titel kaž w górnoserbskej wikipediji: hsb:Lenin. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. decembra 2013, 19:04 (CET)
Pó mójomu: nimska Wikipedija pomjenijo gronidło "Wladimir Iljitsch Lenin", engelska "Vladimir Lenin", pólska "Włodzimierz Lenin" a rusojska "Ленин, Владимир Ильич". To su wjelike Wikipedije a žedna z nich njewužywa jano "Lenin". Górnoserbska Wikipedija a naša stej wopacnej. Myslim, až regula dej byś: gaž jo wósoba, kótaruž znajomy skerjej pó pseudonymje abo wunamakanym mjenju ako pó pšawem mjenju, dejmy wužywaś pseudonym (abo wunamakane mě). Tomu gronidle dej se groniś "Wladimir Lenin" abo "Wladimir Iljič Lenin". Glědajśo knigły "Spewow, rym a rytmus je Wladimir Iljič Lenin" --Derbeth rozgrono 20. decembra 2013, 23:10 (CET)
Formu "Wladimir Lenin" ako měšanje jogo wopšawdnego mjenja a pseudonyma njejsom pśed toś tej diskusiji znajoł. Togodla naraźijom, až se pšašamy Michawiki. Wón wobkněžyjo wobaj serbskej rěcy ako ja a snaź znajo kótara forma jo nejlěpša. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 21. decembra 2013, 23:30 (CET)
Njeźo wó rěc, ale wó to, kak titel nastawkow wó wósobach by měl byś. Ja som za Wladimir Iljič Lenin. Pśez to wósoba jo jasnje definěrowana a njetrjebamy bok wěcejzmysłowosći napóraś, jolic jo hyšći dalšna wósoba z mjenim "Lenin". Lenin by měł jano titel dalejpósrědnjenja byś. Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 21. decembra 2013, 23:48 (CET)
Yes check.svg jo se wótbył Dokulaž nichten drugi njejo alternatiwu naraźił, som rowno nastawk pśesunuł. Ale něnto njewěm, kak móžom zawod nastawka změniś. Maš snaź naraźenje za to? Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 2. januara 2014, 21:32 (CET)