K wobsahej skočić

Wikipedija:Tekstowe źěle pó temje/Geografija

Z Wikipedije

Eksistěruju někótare pśedłogi za geografiske temy.

-N
Hyšći njewužywa bazowu pśedłogu "Nawikašćik"
-F
Hyšći feluju, ale se móžo z górnoserbskeje wikipedije portěrowaś mógli.

Bźez mjenjowego źěla "Infokašćik"[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Stat}} Wopśimjejo nejwažnjejše daty stata Wóna se za staty, kraje atd. wužywa.
{{Zwězkowy kraj}} Wopśimjejo nejwažnjejše daty wó zwězkowem kraju

Z mjenjowym źělom "Infokašćik"[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Infokašćik EU}} Za bazowe informacije wó
Europskej Uniji
-F
{{Infokašćik góra}}
{{Infokašćik jazor}} Za bazowe informacije wó jazorje
{{Infokašćik kontinent}} Za bazowe informacije wó kontinenśe -F
{{Infokašćik kupa}} Za bazowe informacije wó kupje Pó ruskej wikipediji -F
{{Infokašćik Město}} Definěrujo infokašćik z nejwažnjejšymi datami sedlišća (město abo wjas)
{{Infokašćik region}} Za informacije wó regionje -F
{{Infokašćik rěka}} Za informacije wó rěce -F
{{Infokašćik wojewódstwo}} Za bazowe informacije wó wojewódstwach -F
{{Infokašćik wulkan}} Za bazowe informacije wó wulkanach

Kórty z wotkazami[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Kórta statow EU}} Wopśimjejo kórtu statow Europskeje Unije z wótkazami ku kuždemu statoju -F

Góriny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Nawikašćik nimske srjejźne góry}} Za lisćinu srjejźnych górow w Nimskej -F

Kontinenty[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Kontinenty}} Wopśimjejo małe wobraze kontinentow z dolnymi wótkazami
{{Nawikašćik Afrika}} Wopśimjejo lisćinu afriskich krajow
{{Nawikašćik Amerika}} Wopśimjejo lisćinu ameriskich krajow
{{Nawikašćik Azija}} Wopśimjejo lisćinu aziskich krajow
{{Nawikašćik Europa}} Wopśimjejo lisćinu europskich krajow
{{Nawikašćik Pódpołdnjowa Amerika}}
{{Nawikašćik Oceanija}} Wopśimjejo lisćinu oceanskich krajow -F
{{Nawikašćik Pódpołnocna Amerika}}

Regiony[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Nawikašćik Bramborska}} Wopśimjejo lisćinu wokrejsow a głownych městow
{{Nawikašćik Mecklenburgska-Pśedpomorska}} Wopśimjejo lisćinu wokrejsow a głownych městow -F
{{Prowincy Kuby}} Wopśimjejo lisćinu prowincow Kuby -F
{{Nawikašćik Sakska}} Wopśimjejo lisćinu wokrjesow a hłownych městow -F
{{Nawikašćik Wojewódstwa}} Wopśimjejo lisćinu wojewódstwa w Pólskej -F
{{Zwjazkowe kraje (Awstriska)}} Wopśimjejo lisćinu zwjazkowych krajow w Awstriskej -F
{{Nimska}} Wopśimjejo lisćinu zwjazkowych krajow w Němskej

Wokrejsy w Nimskej[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Wokrejs Budyšyn}} Wopśimjejo lisćinu městow a gmejnow we wokrejsu Budyšin -F
{{Wokrejs Kamjenc}} Wopśimjejo lisćinu městow a gmejnow we wokrejsu Kamjenc -F
{{Wokrejs Sächsische Schweiz}} Wopśimjejo lisćinu městow a gmejnow we wokrejsu Sächsische Schweiz -F

Druge[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Za co Komentar
{{Nawikašćik Atlantiski ocean}} -F
{{Nawikašćik Färöske kupy}} Wopśimjejo lisćinu Färöskich kupow -F

Pomocne pśedłogi[žrědłowy tekst wobźěłaś]