Wikipedija:Mjazyrěcne konflikty

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Tu namakaš lisćinu nastawkow, w kótarychž mjazyrěcne wótkaze njegóźa se awtomatiski pśez roboterki korigěrowaś, dokulaž su konflikty wustupili. Prosymy wó sobupomoc. Pšosym wulašuj scynjone nastawki z toś teje lisćiny. Pśi někotarych nastawkach njejo móžno wše konflikty wótwónoźowaś, ale toś ta lisćina njetrjeba se dopołnje wótdźěłaś.

Wóznam zmólkowych zdźělenjow:

{Found incorrect link to en in dsb:Pśikład}
Tu dośěgnjo pśeglědować, lěc bu engelski nastawk pśesunjona abo jadnora pisańska zmólka pśedlažy. Jolic engelski nastawk njeda se namakaś, smě se wótkaz z dolnoserbskego nastawka wulašowaś.

{Found more than one link for wikipedia:en} abo {Found link to dsb:Pśikład}

Na nanejmjenjej jadnem z bokow, zwězanych pśez mjazyrěcne wótkaze jo wopacny wótkaz. W toś tom paźe su wšake winy: pisańska zmólka, pózdźej załoženje boka wěcejzmyslnosći abo nastawk, kótaryž w drugorěcnej Wikipediji ekwiwalent njama.