K wobsahej skočić

Wikipedija:Felujuce zapśimjeśa

Z Wikipedije
skrotconka:
WP:FZ

Toś ten bok wopśimjejo lisćinu felujucych zapśijeśow.

Co su felujuce zapśimjeśa?

[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Felujuce zapśimjeśa su take zapśimjeśa, kótarež we wažnych słownikach feluju. Aktualne su na pśikład:

 • Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4

Mimo togo móžomy teke internetowy słownik wužywaś.

 • Felujo pśełožk za Felsenbirne, tak njamóžomy nastawk z górnoserbskeje wikipedije hsb:Wólšowy muchownik do dolnoserbšćiny pśełožyś. Ale teke nastawk wó wótpowědowanem roźe hsb:Muchownik jo pótrjefjony. --Tlustulimu 16:14, 22 maja 2011 (CEST)
 • Felujo pśełožk za Milchstern. W górnoserbskej wikipedije jo nastawk hsb:Hwěžkan. --Tlustulimu 16:00, 31 maja 2011 (CEST)
 • Felujo pśełožk za Zeitlose. W górnoserbskej wikipedije jo nastawk hsb:Pózdnička. --Tlustulimu 16:00, 31 maja 2011 (CEST)
 • Felujo pśełožk za botaniski wóznam Baumwolle. Za sukno jo terminus bałma. Ale górnoserbski ma dwě rozdźělnej słowje. Wó rostlinskem roźe jo nastawk hsb:Bałmowc. --Tlustulimu 16:00, 31 maja 2011 (CEST)
Bałma jo słowo za botaniski wóznam Baumwolle. Wuraz za sukno jo bałmjane sukno (gsb.: bałmjany płat). Dolnoserbski wuraz za górnoserbski bałmowc jo bałmowy keŕ. Wšykno z www.dolnoserbski.de. Pokazka: Njepytaj jano z pomocu pytańskego póla, ale teke z pomocu pismikowych wótkazow, pón namakajoš teke pśełožki za nimske kompozitumy. Póstrowy, --Michawiki 18:44, 31 maja 2011 (CEST)
 • Felujo pśełožk za botaniski terminus Habichtskraut. Górnoserbske mě jo Jatřobnik. Chto ma ideju? --Tlustulimu 16:11, 7 junija 2011 (CEST)

Reiher / górnoserbske słowo "čapla"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]
 • Felujo pśełožk za nimske słowo "Reiher" a górnoserbske słowo "čapla". --Tlustulimu 11:52, 15 junija 2011 (CEST)
  • Górnoserbske słowo čapla wóznamjenijo w nimčinje Fischreiher. Glědaj na www.dolnoserbski.de pód Fischreiher a namakajoš šytawa resp. rybarnik. Póstrowy, --Michawiki 20:14, 15 junija 2011 (CEST)

Walmdach / górnoserbske słowo "walbowa třěcha"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Tragebalken / górnoserbske słowo "trama"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Traufe / górnoserbske słowo "skap"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]
 • Felujo pśełožk za nimske słowo "Traufe" a górnoserbske słowo "skap". Myslim se, až "(dołojcna) kšoma kšywa" (pó słowje "(unterer) Rand des Daches") ako pśełožk za "Dachtraufe" snaź njejo dosć pśigódny. Jolic pytam "Traufe" w internetowem słowniku, pótom se jano rěcny wobrot jawi. --Tlustulimu (diskusija) 27. měrca 2012, 18:05 (CEST)[wótegroniś]

Igelkolben / górnserbske słowo "jěželnja"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]
 • Felujo pśełožk za nimske słowo "Igelkolben" (wědomnostne mě Sparganium) a górnoserbske słowo "jěželnja". --Tlustulimu (diskusija) 1. apryla 2012, 16:31 (CEST)[wótegroniś]
  • Rowno som pśełožk za "Aufrechter Igelkolben" (Sparganium erectum) w słowniku Starosty namakał: rypotka. Samska forma stoj w słowniku "Flora des Spreewaldes", na boku 351. Mimo togo w nimskorěcnych knigłach stojtej słowje "rypawa" a "bublinki". Słowo "bublinki" se tam teke za drugu družynu "Einfacher Igelkolben" (Sparganium emersum) wužywa. Mimo togo se za toś tu družynu słowo "šnorki" wužywa. Ale tam njejo forma za mě roda. Chto ma ideju? --Tlustulimu (diskusija) 3. apryla 2012, 12:03 (CEST)[wótegroniś]
  • (+) Pó słowniku Starosty słowo "bublinki" ma wóznam "Sandnelke". Co cynimy něnto? --Tlustulimu (diskusija) 3. apryla 2012, 12:07 (CEST)[wótegroniś]
   • Witaj Tlustulimu. Cyniš zasej zmólku, až wopytujoš wótpowědnik 1:1 mjazy botaniskim mjenim a powšyknorěcnym mjenim namakaś. To njejźo, dokulaž botaniska terminologija jo wjele wobšyrnjejša nježli swět powšyknych zapśimjeśow. Teke wjelika nimska wikipedija cesto njamóžo hynac, ako łatyński terminus ako titel nastawka wužywaś. Wužyj łatyńske terminusy ako rod a za te družyny, kótarež njamaju serbske mě a powšykne serbske zapśimjeśe za te rody resp. družyny, za kótarež maš serbske mjenja, nejlěpjej teke pśidatnje hyšći łatyński terminus. Jolic weto namakajomy serbske zapśimjeśe, kótarež wótpowědujo łatyńskemu terminusoju 1:1, jo lažko, nastawk pód serbske zapśimjeśe pśesunuś. Zbydni se wuraza bublinki, dokulaž jo pśeśiwjaty. Pó Muce stoje bublinki za družynu Sparganium simplex Huds.. Móžoš teke bublinki pódaś a žrědło dodaś (how Muka). Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 3. apryla 2012, 13:41 (CEST)[wótegroniś]

Malaiische Sprache / górnoserbske słowo "Malajišćina"

[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Felujo pśełožk za nimske słowo "Malaiische Sprache" a za górnoserbske "Malajišćina". Chto móžo pomogaś? Pšosym glědaj, až w někotarych rěcach jo rozdźěl mjaz "Malaiische Sprache" a "Malaisische Sprache". Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 4. měrca 2014, 16:59 (CET)[wótegroniś]

Njewěm, lěc móžom mjazy "Südafrika" (Pódpołdnjowa Afrika, ako kraj) a "südliches Afrika" (ako region) rozeznawaś. Jo to móžno w serbšćinje? --Tlustulimu (diskusija) 24. junija 2014, 17:55 (CEST)[wótegroniś]

Pó słowjeńskej a górnoserbskej wikipediji něnto mamy kategoriji Kategorija:Pódpołdnjowa Afrika (za region) a Kategorija:Republika Pódpołdnjowa Afrika (za kraj). --Tlustulimu (diskusija) 25. junija 2014, 11:31 (CEST)[wótegroniś]

Rowno njejsom terminus za nimske "Narbe" w botaniskem wóznamje namakaś mógł. W górnoserbšćinje jo "plěšk". Ale toś te słowo ma drugi wóznam w dolnoserbšćinje. Co cyniś? Mimo togo w internetowem słowniku stej jano słowa "bluzna" a "šmara" za njebotaniski wóznam nimskego słowa "Narbe". --Tlustulimu (diskusija) 26. nowembra 2014, 15:03 (CET)[wótegroniś]