Thrakšćina

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Thrakšćina, Thrakiska rěc (teke Dako-Thrakiska mjenjowana) jo jadna z indoeuropskich rěcow a wóna jo była w antice wót luda Thrakow powědana w šyrokem źělu Balkańskeje połkupy, na někotarych kupach Egejskego mórja a někotarych teritoriumach dłujkowjacorneje Małeje Azije, pótakem w źinsajšnej Turkojskej su wobydlili (Mysiju, Bithynju, Paphlagoniju). Thrakiska rěc jo měła wšakorake dialekty.

Dakšćina[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dakšćina jo pódwjacorna narěc Thrakiskeje rěcy. Rumuny wiźe se ako naslědniki Dakow a jo take měnjenje skoro z wěstosću, až 180 słowow moderneje rumuńskeje rěcy ako dakiski substrat móžo se identificěrowaś. Na pśikład balaur (plon) abo brânză (twarožk).

Getišćina[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Getišćina jo była powědana w pódzajtšnem źělu Thrakije wót luda Getow, pótakem na brjogu Carnego mórja.

Moesišćina[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Moesišćina jo była rěc, z kótaruž jo se powědało na pódpołdnjo wót Dunaja w Moesiji a teke ale w Małej Aziji w kraju Mysia.

Thrakiske słowa[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • bebrus = bobr (lit. bebras, słowjański bobr)
 • berga(s) = wušyna, brjog (russ. bereg'/берег = Ufer, teke slowjeniski. breg)
 • berza(s) = brjaza (lit. beržas, słowjański breza)
 • bistras = malsny (russ. bystryj (быстрый))
 • brentas = jeleń
 • bria = město
 • genton = měso
 • ida(ide) = bom, lěs
 • midne = wjas
 • zelas = wino
 • gyn/γυνή = žona, teke čech. žena) (pśir. łat. gens = Sippe)
 • zer = zwěrje (russ zwer'/зверь)
 • zvaka(s) = swětły (pśir. lit žvakė = „swěca“)

Literatura[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. ↑ Ivan Duridanov: Die Sprache der Thraker. In: Bulgarische Sammlung. Band 5, Hieronymus Verlag, Neuried 1985 (Originaltitel: Ezikăt na trakite (Sofia 1976), übersetzt von Ivan Duridanov), ISBN 3-88893-031-6.
 2. ↑ Jan Henrik Holst: Armenische Studien. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-06117-9, Zur Entstehung der armenischen Sprache – Trümmersprachen und Balkanindogermanisch, S. 66/67 (Online, abgerufen am 28. November 2011).
 3. ↑ Ivan Duridanov: The Language of the Thracians. V. The Thracian vocabulary. (Nicht mehr online verfügbar.) www.kroraina.com, 24. November 2007, ehemals im Original, abgerufen am 29. November 2011 (englisch).
 4. V.I. Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia (1981).
 5. V.I. Georgiev, The Genesis of the Balkan Peoples, in: The Slavonic and East European Review, Vol. 44, No. 103 (Jul., 1966)
 6. I.I. Russu, Limba Traco-Dacilor / Die Sprache der Thrako-Daker, Bucharest (1967, 1969).
 7. Paul Kretschmer, "Glotta", in: Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 7, 1915.