Kirgiziska: Rozdźěl mjazy wersijami

Zur Navigation springen Zur Suche springen
74 bytow wótpórane ,  pśed 7 lětami
korektura
(korektura)
}}
 
'''Kirgiziska''' jo kraj w Srjejźnej [[Aziska|Aziskej]]. Wóna jo górski kraj, kótaryž jo k prĕdnemuprědnemu z nomadskiminomadiskimi narodami wobsedlony był. Kirgiziska jo pšedpśed [[1990]] lĕtomlětom była źĕlźěl [[ZSSR]]a.
 
'''Kirgiziska''' jo kraj w Srjejźnej [[Aziska|Aziskej]]. Wóna jo górski kraj, kótaryž jo k prĕdnemu z nomadskimi narodami wobsedlony był. Kirgiziska jo pšed [[1990]] lĕtom była źĕl [[ZSSR]]a.
== Stawizny ==
 
WokrjesWokrejs źinsajšneje Kirgiziskeje jo w 15. a 16. stolěśu wobsědlonywobsedlony wót Kirgizow, nomadskinomadiski turkojski narod kótarižkótaryž, jo pšedpśed 2000 lĕtamilětami w dlujkozajtšnimdłujkozajtšnem źělu Mongolskej pšišolpśisol, a kotaryžkótaryž jo se k prědnemu do pódpoldnejepódpołdnjoweje Siberiskeje gnul, a pón do regiona Tuwa do 18. stolěśa. WĕtšynaWětšyna Kirgizow su sunitskesunnitiske muslimy wót hanafitskeje šule.
 
== Politika ==
=== Pokiwy ===
== Rozzeli ==
== Geografija ==
 
Kirgiziska jo kraj w srjejźnej Aziji, wobdana wót Chinskeje na pódzajzšempódzajtšnem a krotkozajtšnem źělu, wót Kazachstana w pódpołnocnem źělu, na pódwjacorje wót UsbekskejeUsbekistana a wót Tadžikistana na krotkem wjacorje. Kirgiziska ma pśestřeńpśestrěń wót 198.500 km2 a njama pśistup do mórja.
 
Kirgiziska jo pśisamem górski kraj: na pódzajtšu jo rjeśaz Tien Shan, kótaryž markěrujo granicu z Chinskeju a jogo nejwětšy wjeršk Pobedy je 7439 metrow wusoki.
Te górske cony źěle kraj na dwa źěla, pódpołnocny a pódpołdnjowy.
 
Města w Kirgiziskej laže w nejnišych źělach kraja a na pódpołnocy głowne město Biškek weto na 800 metrow. Na krotkem pódwjacorje lažy nejnišy dypk kraja, doł Kara-Darya, z wusokoscuwusokosću wót 132 metrow.
 
=== Granicy ===
 
Kirgiziska ma 3878 km dłujke granice rozdźělone mjazy:
* [[KazachstanUsbekistan]]om: 10511099 km
 
* [[Usbekska|UsbekskejuKazachstan]]om: 10991051 km
* [[Tadžikistan]]om: 870 KM
 
* [[Chinska ludowa republika|Chinskeju]] 858 km
[[Kazachstan]]om: 1051 km
 
[[Tadžikistan]]om: 870 KM
 
[[Chinska ludowa republika|Chinskeju]] 858 km
 
== Góspodarstwo ==
 
W lěśe 2007 wobydlarstwo Kirgiziskeje jo licyło 5.218.000 luźi. Stolica Biškek licy oficielnje 589.000 wobydlarjow.
69,5% populacije jo kirgiziskego pochadapóchada, etniska turkojska kupka kótaraž jo woblibowana wót Mongolow a Chinezow. Jo pjerwjej była zestajona z połnomadskimipołnomadiskimi šaparjami. Nejwětša mjeńšyna su Usbekow - 14,5% wot wobydlarjow.
 
== Kultura ==
== Turizm ==
== Glej ==
 
== Wótkaze ==
15.777

změnow

Nawigaciski meni