K wobsahej skočić

QWERTZ

Z Wikipedije
Napołoženje tastatury za Nimsku a Awstrisku
Napołoženje tastatury za Šwicarsku

QWERTZ (wugronjony kwerts) jo mě nejcesćej wužywaneje nimskeje družyny kompjuteroweje tastatury. Mě póchada wót šesć tastow w górnem, lěwem źělu alfanumeriskeje tastatury, kótarychž pismiki su - Q W E R T Z.

 q w e r t z u i o p ü +
 a s d f g h j k l ö ä #
< y x c v b n m , . -
 Q W E R T Z U I O P Ü *
 A S D F G H J K L Ö Ä '
> Y X C V B N M  ;  : _

Tastatura QWERTZ jo nimski deriwat engelskeje QWERTY, kótaraž bu w epoše pisańskeje mašiny nacerjowała, aby se pśetergowanje dla rownocasnego wužywanja susednych tastow wótwobrośiło.

W Šwicarskej se warianta wužywa, kótaraž mimo tastow za nimske pśezuki teke ma tasty za francojsku a italsku rěc.

Za druge rěcy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Napołoženje tastatury za hungoršćinu
Pólska QWERTZ-tastatura pó normje PN87

QWERTZ tastatura se móžo teke za druge rěcy wužywaś, kaž na pś. za hungoršćinu.

Za pólšćinu eksistěrujo QWERTZ-tastatura pó normje PN87, na pś. we Windows XP.


Alternatiwne čerjaki za Windows[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Eksistěruju někotare alternatiwne čerjaki za tutu tastaturu, aby wužywaŕ na pś. teke serbski pisał mógł.

Napołoženja tastatury z čerjakom Europskeje tastatury[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Z górjejce mjenjowanym napołoženju pśiźo slědujuce kombinacije.

Za wobě serbšćinje
Pismiki Tastowe kombinacije
č, Č Pśešaltujuca tasta + [^], pótom [c] resp. [C][1]
ć, Ć Akutowy akcent [´], pótom [c] resp. [C][1]
ě, Ě Pśešaltujuca tasta + [^], pótom [e] resp. [E]
ń, Ń Akutowy akcent [´], pótom [n] resp. [N]
ó, Ó Akutowy akcent [´], pótom [o] resp. [O]
ł, Ł AltGr-tasta a [l] resp. [L]
ř, Ř Pśešaltujuca tasta + [^], pótom [r] resp. [R]
ŕ, Ŕ Akutowy akcent [´], pótom [r] resp. [R]
š, Š Pśešaltujuca tasta + [^], pótom [s] resp. [S][1]
ś, Ś Akutowy akcent [´], pótom [s] resp. [S]
ž, Ž Pśešaltujuca tasta + [^], pótom [z] resp. [Z][1]
ź, Ź Akutowy akcent [´], pótom [z] resp. [Z]

Druge warianty[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Druga warianta wót QWERTY jo AZERTY, wužywana w Francojskeje.

Druga nic rědka tastatura jo Dvorakowa tastatura, wótglědana aby była efektiwnjejša za engelski tekst.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Kombinacije za chorwatšćinu, kótarež se pó źělach za serbšćinu góźe.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]