K wobsahej skočić

Pomoc:Wobraze

Z Wikipedije
Pomoc

Wobraz a zuk

Toś ten bok wujasnjujo kak se wužywa wobraze.

Wobraze mógu se dodaś do nastawkow z [[Wobraz:Mě dataje|Wopisanje]]. Pótom wobraz se pokaza w originalnej wjelikosći. Z opciju "framed", na pśikład [[Wobraz:Mě dataje|framed|Wopisanje]] se pokaza wobraz z ramikom.

Žrědło Pśikład
[[Wobraz:Feather 150 transparent.png|pjero]] pjero
[[Wobraz:Feather 150 transparent.png|framed|pjero z ramikom]]
pjero z ramikom
Tekst kótaryž wopišo wobraz

Modemowych wužywarjow dla radšo njewužywaj wjelike wobraze, ale małe wersije, kótarež MediaWiki móžo produkowaś. Za to móžoš wužywaś dodany parameter thumb abo thumnail, na pśikład [[Wobraz:Feather.svg|thumb|Tekst kótaryž wopišo wobraz ]].

Wobrazk se pokaza napšawo pódla teksta.

Pśizjawjone wužywarje mógu postajaś wjelikosć wobraz w jich nastajenjach. Za njepśizjawjone wužywarje se pokaza wobraz we wjelikosći wót 180 pikselow.

Take wašnje dodaś wobraze by mał w cyłku se wužywaś w nastawkach.

Wobrazki z wótchylnymi mjenjami datajow

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]
Prošu kliknyć na wobraz zo so smjećnik wočini

Teke eksistěrujo móžnosć, wužywaś wobrazki, kótarež datajowe mě se wótchylijo wót wjelikeje wersije. [[Wobraz:Gnome-fs-trash-full.svg|thumbnail=Gnome-fs-trash-empty.svg|Pšosym klikń na wobraz až se smjećnik wótcynijo]].

Wopisanje

Z [[Wobraz:Feather.svg|thumb|100px|Wopisanje]] se póstajo šyrokosć wobrazki do 100 pikselow. Awtomatiski se wulicujo wusokosć wobrazki pó propociju bokow.

Teke móžno póstajeś maksimalnu wusokosć. Jolic 100x200px se pišo, pótom wobraz bu skalěrowane, až wón wužywa pšawokut ze šyrokosću wót 100 pikselow a z wusokosću wót 200 pikselow. Proporcija bokow se zdźaržyjo . Z x200px móžo definěrowaś za wobraze w thumb teke jano wusokosć.

Pjero bźez ramika
Pjero bźez ramika

Z [[Wobraz:Feather.svg|100px|left|Pjero bźez ramika]] móžoš skalěrowaś wobraz a da se pokazaś bźez ramika.

Pšosym wobeńć pšoste wjelikosći wobrazow, dokulaž howacej wužywarske nastajenja njefunkcioněruju. Jolic namakaš nastawk, kótaryž wopśimjejo wobraze z pšostej wulkosću, jo zdwórliwe nejpjerwjej diskutěrowaś pśed wjelikimi změnami.

Teke móžno wusměriś wobraze w teksće. Z opcijami left, right, center a none móžoš wusměriś wobraze, ale rezultat wótwisujo wót wužywanego browsera.

Žrědło Pśikład
[[Wobraz:Smile.png|left|Smiley]] '''Smiley''' jo pśedewšym w chaśe woblubowany Emoticon.
Smiley
Smiley
Smiley jo pśedewšym w chaśe woblubowany Emoticon.
[[Wobraz:Smile.png|right|Smiley]] '''Smiley''' jo pśedewšym w chaśe woblubowany Emoticon.
Smiley
Smiley
Smiley jo pśedewšym w chaśe woblubowany Emoticon.
[[Wobraz:Pilzkorb.jpg|thumb|center|100px|Kóš połny jědnych gribow]]
Kóš połny jědnych gribow

center centrěrujo wobraz w tabelowej celi.

Parameter none wótšaltujo wšelake awtomatiske wusměrjenje (pola Thumbnails) a zwobraznjujo wobraz inline. To jo pśedewšym za zasajźenje wobrazkow (engelski: Thumbnails) do tabelow praktiski:

{| border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="3" !colspan="4"| Města w Nimskej wó 1900 |- | Dresden || [[Wobraz:Dresden Kreuzkirche 1900.jpg|thumb|none|100px|Drježdźanska ''Kreuzkirche'' wó 1900]] | Hildesheim || [[Wobraz:Hildesheim_um_1900.jpg|thumb|none|100px|Hildesheim wó 1900]] |}

Města w Nimskej wó 1900
Dresden
Drježdźanska Kreuzkirche wó 1900
Hildesheim
Hildesheim wó 1900

Wše opcije daju se lubowólnje, pśecej z padorownymi smugami rozdźělowane, gromaźe kombiněrowaś. Njeznate opcije ignorujo software.

Wotkaze a napisma na wobrazach

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Eksistěrujo móžnosć, wobraze z napismami a wotkazami wugótowaś. Toś ta móžnosć bu nic doporucona, dokulaž w někótarych browserach wobrazy se njepšawe pokazaju. Kaž pśikład mjenjowaneje móžnosći słužy kórtu městow Nimskeje, w kótarychž se su Fußball-WM 2006 wótměł.

Žrědłowy tekst za toś ten pśikład:

<div style="position: relative; width: 300px;">
[[Wobraz:Germany WC.png|300px|]]
{{Image label|x=0.83 |y=0.39 |scale=300|text=[[Berlin]]}}
{{Image label|x=0.23 |y=0.565|scale=300|text=[[Dortmund]]}}
{{Image label|x=0.335|y=0.77 |scale=300|text=[[Frankfurt]]}}
{{Image label|x=0.19 |y=0.50 |scale=300|text=[[Gelsenkirchen]]}}
{{Image label|x=0.485|y=0.225|scale=300|text=[[Hamburg]]}}
{{Image label|x=0.46 |y=0.41 |scale=300|text=[[Hannover]]}}
{{Image label|x=0.23 |y=0.87 |scale=300|text=[[Kaiserslautern]]}}
{{Image label|x=0.15 |y=0.65 |scale=300|text=[[Köln]]}}
{{Image label|x=0.73 |y=0.58 |scale=300|text=[[Lipsk]]}}
{{Image label|x=0.65 |y=1.09 |scale=300|text=[[München]]}}
{{Image label|x=0.61 |y=0.86 |scale=300|text=[[Nürnberg]]}}
{{Image label|x=0.39 |y=0.98 |scale=300|text=[[Stuttgart]]}}
</div>

Wotkaz do wobrazowopisanskeje boki

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśez klik na górjejce wótwołowany wobraz se bok z wopisanjom pokaza. Jolic wobraz njama se pokazaś, pótom móžo se wótkazowaś na toś ten bok, z tym až ty dodaš pśed słowom Wobraz dwójny dypk. Z [[:Wobraz:Wobhladowak.JPG|Wobrazowe wopisanje]] nastanjo Wobrazowe wopisanje.