Pomoc:Knigły

Z Wikipedije
Wuśišćane knigły Wikipedije wót PediaPress

Toś ten bok pokazujo, kak móžoš w tśich kšacach indiwiduelne knigły z nastawkow Wikipedije zestajaś. Tak napórane knigły daju se ako Portable Document Format (PDF) ześěgnuś abo ako wuśišćane wudaśe pla póbitowarja PediaPress skazaś.

Rozpokazanje kšac pó kšacu[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Z pomocu knigłoweje funkcije móžo se kuždy wužywaŕ Wikipedije knigły z nastawkow Wikipedije pó swójich žycenjach zestajaś.

Kšac 1 – Knigłowu funkciju startowaś
Knigłowa funkcija Wikipedije startujo se pśez dwě kliknjeni: Nejpjerwjej na „Knigły napóraś“ nalěwo w menijowej lejstwje, pótom na zeleny tłocašk „Knigłowu funkciju startowaś“:
Wobraz 1: „Knigły napóraś“
Wobraz 2: „Knigłowu funkciju startowaś“

Pokazujo se nowy bok:

Kšac 2 – Knigły z nastawkow zestajaś
Wobraz 3: Pśez kliknjenje na „Tós ten bok twójim knigłam pśidaś“ pśidawa se nastawk, kótaryž pokazujo se rowno we wobglědowaku, knigłam.
Pokazujo se górjejce „Generator knigłow“:
Móžoš něnto aktualny bok pśez kliknjenje pśidaś (glědaj wobraz 3).
Móžoš kuždu wótkazany bok pśidás, gaž pśebywaš ze špěru myški nad wótkazom:
Pokazujo se žołty kašćik z wótkazom (glědaj wobraz 4). Gaž na njen kliknjoš, wótkazany bok se pśidawa.
Wobraz 4: Bok pśidaś, mimo až se pokazujo
W naglěźe kategorijow móžoš wšykne boki wěsteje kategorije swójim knigłam pśidaś.
Dokradna licba bokow, kótarež su w knigłach, pokazujo se w generatorje knigłow a aktualizěrujo se awtomatiski.
Krok 3 – Knigłam titel daś
Wobraz 5: Zapodawańskej póli „Titel“ a „Pódtitel“ za pomjenjowanje knigłow.
Gaž wšykne póžedane boki su pśidane, móžoš wuslědk w generatorje knigłow pśez kliknjenje na zapisk „Knigły pokazaś“ pśeglědaś. Rownocasnje maš móžnosć, knigłam titel daś (glědaj wobraz 5). Mimo togo móžoš pórěd bokow změniś; drobnostki wujasnjuju se w kapitlu „Knigłowa funkcija za póstupjonych“.
Krok 4 – Ześěgnjenje abo ako wuśišćane knigły skazaś
Gótowe knigły daju se ześěgnuś abo ako zwězane knigły skazaś. Za ześěgnjenje na swójsku twardu platu stojtej śi formata PDF a OpenDocument k dispoziciji (slědny z njeju wužywa se mj. dr. pśez lichy běrowowy paket OpenOffice).
Wobraz 6: Ześěgnjenje knigłow we formaśe PDF
Za ześěgnjenje knigłow dosega kliknjenje na tłocašk „Ześěgnuś“ (glědaj wobraz 6).
Skazanje ako wuśišćane knigły stawa se pśez kliknjenje na tłocašk „Knigły pla PediaPress skazaś“. Dalšne informacije wó wuśišćanych knigłach namakajoš w pšašanjach a wótegronach.

Knigłowa funkcija za póstupjonych[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pórěd bokow w knigłach změniś
Pórěd bokow w knigłach dajo se pśez pśesunjenje bokow w lisćinje "Twóje knigły" změniś. Gaž se špěra myški giba pó składowanem boku, pokazujo se rucny symbol město zwuconego šypka. Pśez kliknjenje a śěgnjenje móžoš něnto kuždy bok w knigłach pśesunuś. Gaž pótom pušćiš myškowu tastu, buźo se pśesunjony bok na swójom nowem městnje wótpółožowaś.
Knigły składowaś a z drugimi luźimi źěliś
Aby se knigły składowali, dej wužywaŕ nanjemjenjej 4 dny pód swójskim wužywarskim kontom we Wikipediji zregistrěrowany byś. Jo pótom awtomatiski wobkšuśony wužywaŕ. Składowanje knigłow stawa se na boku "Knigły", ke kótaremuž pśiźoš pśez menijowy zapisk "Knigły pokazaś" nalěwo w menijowej lejstwje. Na toś tom boku wuběraš pód "Knigły składowaś a źěliś", lěc coš knigły ako wósobinske knigły w swójom wužywarskem mjenjowem rumje abo ako knigły zgromaźeństwa pód „Wikipedija:Knigły“ składowaś. Knigły składuju se pśez kliknjenje na tłocašk „Knigły składowaś“.
Dalšne informacije
Dalšne informacije wó knigłowej funkciji namakajoš na pódboku „Za ekspertow“. Tam se rozjasnja, kak wugótowanje knigłow dajo se pólěpšyś a kak składowane knigły daju se pó tom wobźěłaś.

Wuśišćane knigły wót PediaPress[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśez kliknjenje na tłocašk „Knigły pla PediaPress skazaś“ móžoš swóju zběrku nastawkow ako wuśišćane a zwězane knigły skazaś. Pósrědnja se dalej na websedło PediaPress - słužba, kótaraž wuśišćane knigły na zakłaźe wikijowego wopśimjeśa póbitujo. Dalšne informacije wó wuśišćanych knigłach, formaśe a kostach stoje na boku Pšašenja a wotegrona k wuśišćanym knigłam k dispoziciji.

December 2007 jo załožba Wikimedia Foundation dłujkodobnu kooperaciju z PediaPress wótzamknuła. Zaměr kooperacije jo, wopśimjeśe Wikipedije a drugich projektow na zakłaźe wikija we formje wusokogódnotnych śišćow abo tekstowych dokumentow we formaśe OpenDocument (ODF).

Knigły z rozdźělnych wikijow/rěcow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Z bookmarkletom PediaPress jo móžno, knigły z rozdźělnych wikijow (na pś. z nimskeje a enegelskeje Wikipedijow) měšaś. Toś ten bookmarklet pśidawa se k zapołožkam resp. faworitam, kuždy wikibok, na kótaremž rowno sy, dajo se pótom pśez kliknjenje z myšku knigłam pśidaś.

Tuchylu jo na slědujucych projektach załožby Wikimedia Foundation knigłowa funkcija zaktiwěrowana: