Pśedłoga:Wužywaŕ tokipona-1

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
toki pona
1
jan ni li toki lili e toki pona.Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.