K wobsahej skočić

Pśedłoga:CENTURY/Dokumentacija

Z Wikipedije

Toś tu pśedłoga wulicyju kalenderowy licbu lětstotka za gregorjaniske lěto pó parametrje.

Syntaksa[žrědłowy tekst wobźěłaś]

{{CENTURY|lěto}}
  • Parameter lěto musy byś astronomiski (lěto=1 w 1 AD (Anno Domini), lěto=0 w 1 BC, lěto=-1 w 2 BC).

Pśikłady[žrědłowy tekst wobźěłaś]

{{CENTURY|1900}} pśinjaso 19
{{CENTURY|1901}} pśinjaso 20
{{CENTURY|1999}} pśinjaso 20
{{CENTURY|2000}} pśinjaso 20
{{CENTURY|2001}} pśinjaso 21
{{CENTURY|2099}} pśinjaso 21
{{CENTURY|2100}} pśinjaso 21
{{CENTURY|2101}} pśinjaso 22

Glědaj teke[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga:DECADE
Pśedłoga:YEARCC
Pśedłoga:YEARYY
Pśedłoga:MONTHDAYS
Pśedłoga:ISLEAPYEAR
Pśedłoga:JULIANDAY
Pśedłoga:WEEKDAY
Pśedłoga:ISOYEAR
Pśedłoga:CURRENTCENTURY