Mały princ

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Mały princ, francojski Le Petit Prince, jo nejwěcej cytane francojske knigły na swěse. Spisał jo ju francojski pilot a spisowaśel Antoine de Saint-Exupéry. Wóni bu do wěcej ako 170 rěcow pśełožone. W oktobrje 2006 jo prědny pśełožk do serbšćiny wujšeł. Knigły su w lěśe 1943 nastali – za cas Drugeje swětoweje wójny – pó tom až jo Saint-Exupéry do USA emigrěrował. Tam jo se prědny raz w New Yorku pśedstajił. W lěśe 1950 jo nimski pśełožk wušeł. Original wopśimjejo wóterych pisanych akwarelow, kenž jo awtor sam kreslił.

Jolic wobglědujoš se knigły zwjeršnje, mógł měniś, až jadnaju se how wó jadnore źiśece knigły. Ale wopšawdu namakaš w njej wótegrona na pšašanja za zmysłom žywjenja a k póšěgoju mjaz luźimy – knigły su pótakem filozofiski spis.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]