Josip Broz Tito

Z Wikipedije
Josip Broz Tito (1965)

Josip Broz Tito (* 25. maja 1892 jako Josip Broz w Kumrovecu w źinsajšneje Chorwatskej; † 4. maja 1980 w Ljubljanje w źinsajšneje Słowjeńskej) jo był prezident Jugosłowjańskeje a wažna figura w mjazynarodnej politice.

Wón jo był syn Chorwata Franja Broza a Słowjenki Marije Brozoweje, kótaryž jo se naroźił hyšći w Awstrisko-Hungorskej. Wót 1920 jo był cłonk Komunistiskeje strony Jugosławjańskeje. Za cas Drugeje swětoweje wójny jo był wót 1941 głownik komunistiskich partizanow, kótarež su wójowali z Nimskim rajchom. Wót 1945 do 1953 jo był premierminister a wót 1953 do 1980 prezident Jugosłowjańskeje.