K wobsahej skočić

Gregor

Z Wikipedije
  • Gregor Gysi - nimski pšawiznik a politikaŕ Lěwice
  • Gregor Kliem - serbski muzikaŕ, ethnomuzikolog, sobuźěłaśer a muzikowy redaktor Bramborskego serbskego radija
  • Gregor Wieczorek - serbski žurnalist, publicist a pśełožowaŕ pólskego póchada; wustuděrowany biolog


Symbol wěcejwóznamowosći To jo wóznam rozeznawajucy bok — nawigaciska pomoc, kótaraž wopśimjejo lisćinu nastawkow, kenž mógli měś jadnake mě.

Jolic až sy how pśišeł pśez wótkaz, kenž by popšawem dejał na specifiski wóznam toś togo zapśimjeśa wótkazowaś, móžoš našu wikipediju z tym pólěpšyś, až nawrośijoš se na wótkazujucy bok a pśeměnijoš tam wótkaz tak, až wótkazujo direktnje na wótpowědujucy nastawk.