Evangeliom swětego Marka

Z Wikipedije
Ewangelist Markus ako law

Evangeliom swětego Marka (skrotconka Mk) jo drugi ewangelium z Nowego testamenta.

Na grichiskem euangelion kata Markon (εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον, se zestaja z eu εὖ ‚dobry‘, hē angelia ἡ ἀγγελία ‚nowosć‘ a kata κατὰ ‚pó‘). Ewangelist Markus (~70) powěda to žywjenje a statkowanje Jezu.