Evangeliom swětego Lukaša

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Ewangelist Lukas ako byck.

Evangeliom swětego Lukaša (skrotconka Lk) jo tśeśi ewangelium z Nowego testamenta.

Na grichiskem euangelion kata Lukas (εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν, se zestaja z eu εὖ ‚dobry‘, hē angelia ἡ ἀγγελία ‚nowosć‘ a kata κατὰ ‚pó‘). Ewangelist Lukas (~60/80) powěda to žywjenje a statkowanje Jezu.