Cycaki

Z Wikipedije
Cycaki
někotare cycaki:

girafa (górjejce nalěwo),

(Acerodon jubatus),

jež,

law

systematika
Domena Eukaryoty
bźez ranga Opisthokonta
Swět Zwěrina
nadkmjeń: (Deuterostomia)
kmjeń: Chordazwěrjeta (Chordata)
pódkmjeń: Rěpniki (Vertebrata)
nadklasa: (Gnathostomata)
rěd: (Tetrapoda)
klasa: Cycaki (Mammalia)
wědomnostne mě
Mammalia
Linnaeus (1758)

Pódklase

  • (Protheria)
  • (Metatheria)
  • (Eutheria)
Wobźěłaś
p  d  w

Cycaki (Mammalia) su klasa rěpnikow. K jich charakteristiskim pśiznamjenjam słuša kóža a cycanje dorosta z mlokom. Swětadaloko buchu źinsajšno wokoło 5.500 recentnych družynow rozeznawane, kótarež buchu w tśi pódklasach rozdźělone: jaja njasece pracycaki (Protheria), měškarje (Metatheria) a wuše cycaki abo placentawcy (Eutheria), ku kótarymž teke cłowjek słuša.

Systematika[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rodopis cycakow

Cycaki buchu do tśi pódklasow z něźi 25 až 30 pórědow rozdźělone, kótarež buchu z jich strony pśi měškarjach a wušych cycakach hyšći raz dwě resp. styri nadpórědowanym kupkam pśiźělowaś mógu. Bóle detailowa systematika z wšych swójźbami se namaka w systematika cycakow.

Wallabia bicolor (nimski Sumpfwallaby), družyna kenguruwow, ako pśikład za měškarjow
njewjericka (Sciurus vulgaris) ako pśikład za wušych cycakow

Někotare pśispomnjenja k toś tej systematice:

  • Ameridelphia se ako parafyletiska kupka rozwažuju.
  • Dwójokopytarje a wjelryby buchu cesto k zgromadnej pórěźe (Cetartiodactyla) zjate, dokulaž se su wjelryby z dwójokopytarjow wuwili, kótarež bźez toś togo zebraśa by parafyletiska kupka byli.
  • Kopytarje“ (Ungulata) wěcej njejsu w toś tej systematice žedna systematiska kupka, ale rozdźělne, nic bliže pśiswójźbne taksy zabjeru. Toś te rozdźělenje jo pak wobzwadne.
  • Tu ako Tenrekartige (Afrosoricida) wóznamjenjone zwěrjeta buchu něga překasančnikam pśirědowane, by se pak jano konwergentnje wuwili mógli.
  • Die Fledertiere buchu w někotarych systematikach do bliskostnego poměra k primatam stajone, wótergi buchu tež ako dwa jano konwergentnje wuwiwše taksy, lětajuce psyki a njetopyrje wobglědowane. Beides wird nach jüngeren Untersuchungen aber als nicht zutreffend erwogen.
  • Zarědowanje Rüsselspringer, Erdferkels a ceslinatych zwěrjetow jo było dłujko diskutěrowane, genetiske pśepytowanja dopokazuju pak pśisłušnosć k pśecej górjejce mjenjowanym kupkam.


Žrědło[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Commons
Commons
WikiSpecies
WikiSpecies