Wobrotna šyrina

Z Wikipedije
Słyńco stoj w ceniśe (spóznajobnje na sćinje palmy)

Wobrotna šyrina jo jadna z dweju geografiskeju šyrinoweju krejzowu, kótarejž se namakatej na 23°26'16" pódpołnocneje abo pódpołdnjoweje šyriny a kótarejž staj granicy za słyńcnu ceru na zemi. Wobrotnej šyrinje běžytej 2600 km na pódpołnoc respektiwnje na pódpołdnjo ekwatora. Mjazy wobrotnyma šyrinoma laže tropy, pótakem toś te strony zemje, kótarež buchu klimatiski wobwliwowane pśez cenit słyńca.

Pśecej na dnju zawrośenja słyńca (20./21. junija resp. 20./21. decembra) dośěgnjo słyńco na pódpołnocnej resp. pódpołdnjowej połkuli pśi wobrotnej šyrinoma cenit. Toś stoj słyńco na nejwušem dypku a padorownje stojecy kij njeby nic zaśamnił. Zwenka tropow - na pśikład w Europje - słyńco ženje w ceniśe njestoj.

Pódpołnocna wobrotna šyrina rěka pó codiakalnem znamjenju teke „wobrotna šyrina raka“, pódpołdnjowa wobrotna šyrina wótpowědnje tomu „wobrotna šyrina Kózyrožka“.

Tropiskej lětnej casa - dešćowy a suchy cas - stej wótwisnej wót stojnišća słyńca na njebju.