K wobsahej skočić

Wjerchojstwo Sama

Z Wikipedije

Wjerchojstwo Sama jo był historiski słowjański stat, kótaryž jo wobstojał wót lěta 623 do 661.

To jo był prědny słowjański kraj, wó kótaremž jo stawiznaŕ Fredegar pisał w lěśe 660 w swójich knigłach Liber Historiae Francorum. Ze głownym kraja jo był frankojski pśekupc Samo, kótaryž jo zjadnośił pódwjacornych Słowjanow aby jim lichotu wót Awarow a Frankow dał.