Wikipedija:Specialne funkcije

Z Wikipedije
Pomocka


Wikipedijowa specialna funkcija (engelski gadget) jo JavaScript a/abo CSS program kótaryž se móžo lažko zaswěśiś pśez kliknjenje opciju we twójich Wikipediskich nastajenjach. Jeje funkcionalnosć bu k dispoziji stajona wót MediaWikijowego rozšyrjenja Extension:Gadgets.

Powšykne kriterije za specialne funkcije[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Specialne funkcije by powšyknje slědujuce wuměnjenja wupołniś měli:

 1. Specialne funkcije muse funkcioněrowaś jolic bu bźez dalšneje konfiguracije wězane. Wóni se mógu konfigurěrobne z pomocu dataje monobook.js byś, ale muse funkcioněrowaś njekonfigurěrowane.
 2. Specialne funkcije muse byś kompatiblne ze wšymi wažnymi wobglědowakami, groni se, wóni njemuse se ze zmólkami pśetergnuś.
 3. Specialne funkcije maju byś funkciske w nejwažnjejšych wobglědowakach (cross-browser kompatibelnosć). Wuwześe se muse jasnje rozłožyś.
 4. Specialne funkcije, kótarež pótrjebuju wěste pšawa, bu markěrowane musali, a se muse pšawje zajźowaś jolic pšawa za wěstych wužywarjow njeběchu definěrowane.
 5. Specialne funkcije, kótarež jano funkcioněruju we wěstych šatach, se muse markěrowaś ako take, jolic toś te daty k dispoziciji stoje.

Wužywaj pšosym Wikipedija:Specialne funkcije/naraźenja až pśidaśe wužywarskich skriptow ako specialne funkcije diskutěrował.

Specialne funkcije se mógu instalěrowaś pó diskusiji na boku Wikipedija:Specialne funkcije/naraźenja wót administratorow na slědujucym wašnju:

 1. Pśidawaj skriptowy kode do MediaWiki:Gadget-skriptowe mě.js
 2. Opcionalnje, pśidawaj CSSowy kode do MediaWiki:Gadget-skriptowe mě.css
 3. Pśidawaj wopis wó skripśe do MediaWiki:Gadget-skriptowe mě. Wótkazuj pšosym ku skriptowemu websedłoju a/abo pomocnej stronje a rozłož pótrěbnosć za wobglědowaki jolic to jo notne.
 4. Pśidawaj do MediaWiki:Gadgets-definition
  * skriptowe mě|skriptowe_mě.js[|skriptowe_mě.css|drugi_skript.js|...]
 5. Aktualizěruj tabelu instalěrowanych specialnych funkcijow dołojce.

Specialna funkcija něnto bu na boku Special:Gadgets pokazaś měła.

Komentary[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Komentary abo warnowanja se mógu pśidaś do gadget-wopisańskeje pśedłogi na dwěma wašnoma:

 • noiclude tag (widny na wopisańskich bokach z wótkazami): <noinclude> komentar</noinclude>
 • HTML komentary (jano widne w žrědłowem teksće): <!-- komentar-->

Komentary, kótarež se na toś tym wašnju pśidaju, se awtomatiski ignorěruju za cas wutwórjenja boka.

Tuchylu instalěrowane specialne funkcije (gadgety)[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Funkcija Skript:
Websedło, žrědło, programowaŕ
Gadget:
wersija, wopis, skript, CSS
Pśidatne nastroje za wobźěłanje
Edittop (?) Pśida wótkaz za [wobźěłaś] za prědnu sekciju boka.
?
en:User:Alex Smotrov/edittop.js
en:User:Alex Smotrov
2007-06-19T04:28:52
MediaWiki:Gadget-Edittop
MediaWiki:Gadget-edittop.js
wikEd Dopołny tekstowy editor, kótaryž bu na boka integrěrowany, ale funkcioněrujo jano we wobglědowakach Firefox / Mozilla / Seamonkeya
wikEd
en:User:Cacycle/wikEd.js
en:User:Cacycle
0.9.63e, June 25, 2008
MediaWiki:Gadget-WikEd
MediaWiki:Gadget-WikEd.js
HotCats Zmóžni pśidaśe a wótwóźowanje kategorijow w bokach.
?
commons:MediaWiki:HotCat.js,
fr:MediaWiki:JSScripts/HotCats,
de:Wikipedia:Helferlein/HotCat,
de:Gadget-HotCat.js
?
MediaWiki:Gadget-HotCats
MediaWiki:Gadget-HotCats.js
Glědaj teke
Pśidatne nastroje za zwobrazowanje
Markadmins Markěrujo wótkaze administratorow
?
de:User:Euku
(ru:Участник:Obersachse/markadmins.js ru:MediaWiki:Gadget-markadmins.js
ru:Участник:Obersachse)
?
MediaWiki:Gadget-markadmins
MediaWiki:Gadget-markadmins.js
MarkBlocked Přešmórny wótkaz na boku zablokěrowanych wužywarjow.
?
ru:MediaWiki:Gadget-markblocked.js
?
MediaWiki:Gadget-markblocked
MediaWiki:Gadget-markblocked.js
Glědaj teke
UTC Live Clock (?) Zeger we wósobnej wobłuk za nastroje kótaryž pokaza aktualny cas pó UTC, a k dispoziciji staji wótkaz za wobnowjenje starych datajow (engelski purge).
?
?
en:User:AzaToth
?
MediaWiki:Gadget-UTCLiveClock
MediaWiki:Gadget-UTCLiveClock.js
NiceInfoboxes Pśida infokašćikam pśidatny slězynowy wobraz pśi nadpisach. Glědaj teke Wikipedija:Infokašćik. Ideja za toś te formaty jo z francojskeje wikipedije: fr:Projet:Infobox/V2, ale mě specielneje funkcije jo wót wužywarja Tlustulimu.
hsb:Wužiwar:Tlustulimu/infobox.css (klasy ".infobox" a ".hornja-linka")
?
MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes
MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes.css
NiceTaxoboxes Pśi taksonkašćikam pśidatny slězynowy wobraz pśi nadpisach. Glědaj teke Wikipedija:Infokašćik. Ideja za toś te formaty jo z francojskeje wikipedije: fr:Projet:Infobox/V2, ale mě specielneje funkcije jo wót wužywarja Tlustulimu.
hsb:Wužiwar:Tlustulimu/taxobox.css (klasy ".taxobox" a ".hornja-linka")
?
MediaWiki:Gadget-niceTaxoboxes
MediaWiki:Gadget-niceTaxoboxes.css