Wikipedija:Lua/Module/URLutil

Z Wikipedije
Programěrowanje pśedłogi Diskusije Lua Testy Pódboki
Modul Dolnoserbski Engelski Nimski

Modul: Dokumentacija

URLutil – Modul z funkcijami za rědy znamješkow, kótarež se na internetowe adrese (URL póśěgnu; IP-adrese – teke IPv4 a IPv6 – ale teke e-mejlka). Teke internacionalizěrowane adrese (IRI) su móžne.

Grońmy raz až jo wužytk za Wikijowy projekt; toś zmysłapołne adrese we wótwórjonem interneśe. Slědujuce specialne pady njejsu programěrowane, ale teke lěbda relewantne:

 • IPv4-adresa nic w normalnej notaciji (z dypkami rozdźělone, decimalne)
 • URL z IPv6-Host (spinkowane; njekongruěrujo derje z Wikijoweju syntaksu)
 • Authority z username

Funkcije za pśedłogi

Wše funkcije maju eksaktnje jaden njemjenjowany parameter (zmysłapołnje se musy daty). Toś ten jo tolerantny pśeśiwo proznym znamješkam pśed abo pó wopśimjeśu.

Gódnota slědkdaśa jo prozna rěd znamješkow („nic“), jolic gódnota parametra njedopołnijo wócakowanja. Jolic dajo rezultat abo pšašańske wuměnjenje jo pšawne, rezultěrujo minimalnje jadne znamje. Rezultat njezachopijo abo se kóńcy z proznym znamješkom.

getAuthority
Ekstrahěrujo z ressource URL chylanje serwera (rezultat pisany w małkich pismikach)
 • nic – jolic njedowólony
getHost
Ekstrahěrujo z ressource-URL domainom abo IP-adresu (rezultat pisany w małkich pismikach)
 • nic – jolic njedowólony
getPort
Ekstrahěrujo z ressource-URL informaciju wó porśe (rezultat licba)
 • nic – jolic njedajo
getScheme
Ekstrahěrujo z ressource-URL šemu (rezultat pisany w małkich pismikach; inkluziwnje dwójnych nakósnych smužkow)
 • // – relatiwny protokol
 • https:// – protokol
 • nic – jolic zachopjeńk URL njedowólony
getTLD
Ekstrahěrujo z ressource-URL Top-Level-Domain (rezultat pisany w małkich pismikach)
 • nic – jolic njedowólony
getTop2domain
Ekstrahěrujo z ressource-URL nejwěcej górnej wobej niwowa domaina (rezultat pisany w małkich pismikach)
 • nic – jolic njedowólony
isAuthority
Wón jo adresa serwera (teke IP) ressource, inkluziwnje porta?
 • 1jo
isDomain
Wón jo mjenjowany domain, inkluziwnje subdomainow?
 • 1jo
isHost
Wón jo adresa serwera bźez porta (teke IP)?
 • 1jo
isIP
Wón jo IP-adresa?
 • 4 jolic IPv4 (w normalnej notaciji)
 • 6 jolic IPv6
 • nic – howacej
isIPv4
Wón jo IPv4-adresa w normalnej notaciji (z dypkami rozdźělona, decimalna)?
 • 1jo
isIPv6
Wón jo IPv6-adresa?
 • 1jo
isMailAddress
Wón jo adresa e-mejlki?
 • 1jo
isMailLink
Wón jo wótkaz na e-mejlku (mailto:)?
 • 1jo
isProtocolDialog
Wón jo URL / mě šemy, kótarež móžo we Wikiju dialog zachopiś?
mailto, irc, ircs, ssh, telnet
 • 1jo
isProtocolWiki
Wón jo URL / mě šemy, z kótaremž se móžo referencěrowaś we Wikiju na ressource?
Relatiwny protokol ale teke ftp ftps git http https mms nntp sftp svn worldwind
Nježycane su how: gopher, wais ale teke mailto, irc, ircs, ssh, telnet.
 • 1jo
isResourceURL
Wón jo URL, pśi kótarejž powšyknje se móžo pśistup měś k ressource? To groni: relatiwny protokol, http, https, ftp a mimo togo płaśiwy gósćinarski kompjuter (engelski Host). Druge URL by k pśedstajenju na projektowych a funkcijskich bokach, ale nic w encyklopediskem terenje.
 • 1jo
isSuspiciousURL
Wón jo syntaktiski „pódglědny“ URL, pśeśiwo kótarejž se by musy warnowaś?
 • 1jo
isUnescapedURL
Wón jo URL, pśi kótarejž hyšći Wikisyntaksa [ | ] se musy wótpadnuś?
 • 1jo
isWebURL
Wón jo płaśiwa adresa za ressource (Protokol někaki)?
 • 1jo
wikiEscapeURL
K Wikisyntaksej zawěsće [ | ] escapowaś.
 • Identiski z parametrom, jolic žedne problematiske znamješka wustupuju.
 • Narownanje wót [ | ] pśez za webserwer wěste HTML-Entities, jolic eksistěrujuce. Pipe njejo w syntaksy pśedłogi bźez problemow móžne.

Pśikłady (testowy bok)

Testowy bok ilustrěrujo praktiske pśikłady.

Powšykne pokazki wó zawězanju modulow

Zawězanje se pśecej w formaśe stanjo

{{#invoke: URLutil | Mě funkcije | gódnota1 | gódnota2 | měX=gódnota … }}

Parametry se mógu mjenjowane abo njemjenjowane kaž pśi pśedłogow byś.

Jolic njeznaty rěd znamješkow pśiźo wót wenka (kaž parametry pśedłogow), se pśecej z formu 1=gódnota źěła.

Dalšne informacije namakaš na Pomoc:Lua.