Wikipedija:Lua/Module/Pśedłoga:LuaModuleDoc

Z Wikipedije
Programěrowanje pśedłogi Diskusije Lua Testy Pódboki
Modul Dolnoserbski Engelski Nimski

Modul: Dokumentacija

Pśedłoga:LuaModuleDoc – Modul, kótaryž głowne źěło k dokumentaciju Lua-modulow wugbajo.

Pśedłoga:LuaModuleDoc se na wótpowědujucych bokach dokumentacije zawězujo. Wóna da (how dolnoserbske) pśiměrjenja na projekt.

  • Mimo togo se prědne (tśi) parametry z opcionalnym eksplicitnym pśidaśim rěcy a drugimi za bok specifiskimi wósebnosćami pódawaju.

Funkcije za pśedłogi

nav
Linkbox-tekst napóra.
  • Na centralnym dokumentaciskem boku teke:
    • Zawězanje prědneje eksistěrujuceje rěcneje wersije,
    • Zawězanje stojanja na pomocy za zawězanje pśedłogow (jolic nic noHint),
    • Kategorizěrowanje (jolic nic noCat).
Parameter:
langRequest
(opcionalny; za aktualny bok)
Pśez prozne znamješka rozdźělona lisćina wuraznje žycanego rěcnego koda
  • Jolic njepśidany, pótom wše ze standard pokazujo: langsDefault
  • Jolic pśidany, pótom wše eksistěrujuce z langsDefault zachopiś
noCat
(opcionalny; za aktualny bok, ew. njeprozna gódnota)
Kategorizěrowanje bazoweje dokumentacije pódtłocyś
noHint
(opcionalny; za aktualny bok, ew. njeprozna gódnota)
Pokazanje standardowych pokazkow pó bazowej dokumentaciji k zawězanje pśedłogow pódtłocyś
categoryDocs
Titel kategorije za bazoweje dokumentacije
langsDefault
Pśez prozne znamješka rozdźělona lisćina standardnego rěcnego koda
Pórěd jo na toś tom městnje njewažny.
langsMore
Pśez prozne znamješka rozdźělona lisćina rěcnych kodow, za kótarež dalej langsDefault za móžnymi dokumentaciskimi bokami se maju namakaś.
Jano za cełkownje pomjenjowane rěcy su we Wikipedija:Lua/Modulowa nawigacija‎ rubriki póstajone.
Pórěd jo na toś tom městnje njewažny.
Parameter se njemusy pódaś.
nsDocs
Cysło mjenjowego ruma za dokumentaciske boki
pageDocRoot
Bokowy titel bazowego boka za dokumentaciske boki
pageErr
Mě boka za pokazanje powěsći zmólkow
pageNav
Mě boka za nawigaciski kašćik
pageTemplateInsert
Mě boka za stojanje na pomoc za zawězanje pśedłogow

Wikipedija:Lua/Module/Pśedłoga:LuaModuleDoc/local


Powšykne pokazki wó zawězanju modulow

Zawězanje se pśecej w formaśe stanjo

{{#invoke: Pśedłoga:LuaModuleDoc | Mě funkcije | gódnota1 | gódnota2 | měX=gódnota … }}

Parametry se mógu mjenjowane abo njemjenjowane kaž pśi pśedłogow byś.

Jolic njeznaty rěd znamješkow pśiźo wót wenka (kaž parametry pśedłogow), se pśecej z formu 1=gódnota źěła.

Dalšne informacije namakaš na Pomoc:Lua.