Wikipedija:Lua/Module/InfoboxImage

Z Wikipedije
Programěrowanje pśedłogi Diskusije Lua Testy Pódboki
Modul Dolnoserbski Engelski Nimski

Modul: Dokumentacija

InfoboxImage jo Lua-modul, kótaryž wólažcujo wužyśe wobrazow w infokašćikach. Wón analyzěrujo parametry a pśiměrjujo format rezultata.

Funkcije za pśedłogi

InfoboxImage
Zapišo wobraz do pótrjefjonego źěla infokašćika.
Glědaj tabelu.

Parametry

Parameter Wopis
image Notny. Głowny parameter, kótaryž se musy pśepodaś a wopśimjejo informaciju wobraza.
ending Definěrujo kóńcowku za wobraz, jolic ta hyšći njejo w image sam.
endingdefault Definěrujo normalnu kóńcowku za wobraz, jolic ta hyšći njejo w image abo ending.
size wjelikosć wobraza
maxsize Maksimalna wjelikosć pokazowanego wobraza. Nožki: Jolic žeden size abo sizedefault parametra njejstej definěrowanej, pótom wobraz se pokazujo pó maxsize.
sizedefault standardowa wjelikosć
alt alt-tekst
title titelowy tekst za wobraz. jolic jo prozny, pótom se alt tekst pokazujo.
border lěc by kšoma byś měła?
upright wertikalna pozicija wobraza
center lěc wobraz se dej centrěrowany jawiś?
thumbtime thumbtime parameter, wužywany za wideowe clipse.
suppressplaceholder lěc městno źaržecy wobraz by pódtłocyś měł?
link bok, na kótaryž źoš, jolic kliknjoš na wobraz (njewužywany wjelgin cesto)

Nožki: Jolic definěrujoš parametra maxsize abo sizedefault, musy měrjeńsku jadnotu px pó licbje stojaś.

Powšykny pśikład

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{dataja|}}}|size={{{wjelikosć  dataje|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{wopis dataje|}}}|suppressplaceholder=yes}}

Pśikłady

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Dataja:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|center=yes}}
Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=File:Abbey Rd Studios.jpg}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image:Abbey Rd Studios.jpg}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Dataja:Abbey Rd Studios.jpg}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|center=yes}}
Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100|center=yes}}
Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Bandera de Bilbao.svg|size=100|border=yes}} Bandera de Bilbao.svg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Replace this image male.svg|suppressplaceholder=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:replace this image male.svg|200px]]|suppressplaceholder=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Dataja:replace this image male.svg|200px]]|suppressplaceholder=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=50px|maxsize=100px}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=200px|maxsize=100px}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|maxsize=100px}} Abbey Rd Studios.jpg


Powšykne pokazki wó zawězanju modulow

Zawězanje se pśecej w formaśe stanjo

{{#invoke: InfoboxImage | Mě funkcije | gódnota1 | gódnota2 | měX=gódnota … }}

Parametry se mógu mjenjowane abo njemjenjowane kaž pśi pśedłogow byś.

Jolic njeznaty rěd znamješkow pśiźo wót wenka (kaž parametry pśedłogow), se pśecej z formu 1=gódnota źěła.

Dalšne informacije namakaš na Pomoc:Lua.