K wobsahej skočić

Wósadnik

Z Wikipedije
Titelny bok Wósadnika z lěta 1908.

Wósadnik (teke: Wosadnik) z pódtitelom: Cerkwine powěsći za dolnołužyske serbske wosady - jo był dolnoserbski cerkwiny casopis (mjasecnik), kótaryž jo se wudawał w lětach 1904-1913. W decembrje 1904 toś ten casopis jo wujšeł prědny raz na probu[1].

Prědny wudawaŕ togo casopisa jo był Benjamin Běgaŕ gromaźe ze Hajnom Rizom. Wót 1910 casopis jo redigěrował Fryco Rocha[2]. We Wósadniku jo teke Měto Wjeńcko publicěrował. Wón jo napisał Mójo drogowanje do Jerusalema, kótarež jo było w někotarych źělach wózjawjone.

W 1905 zapłaśarjow (wóteběrarjow) togo łopjena jo było 1000[3].

Wšykne cysła casopisa Wósadnik wót 1904 až do lěta 1913 su se zjawnosći na bokach digitalneje biblioteki dolnoserbski.de spśistupnili. Digitalizaciju su naźěłali pśistajone w Serbskem Instituśe pod nawjedowanim dr. Hauke Bartelsa[4].

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Kito Šwjela, Dolnołužyske Serbstwo w zachodnem lěśe, Łužica 1906, (how: J. Páta, Lužickosrbská čitanka, b. 471)
  2. Gerat Hantška, Naše korjenje, b. 74
  3. Kito Šwjela, Dolnołužyske Serbstwo w zachodnem lěśe, b. 471
  4. Dolnoserbska digitalna biblijoteka. Informacije

Literatura[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • Gerat Hantška, Naše korjenje. K stawiznam a kulturje Dolneje Łužyce. Publicistika 1954-1983, pśeł. do dolnoserbšćiny Wylem Bjero, Budyšyn 1985

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]