Srjejźna Europa

Z Wikipedije
Granicy srjejźneje Europy njejsu jasnje definěrowane.

Srjejźna Europa jo źěl Europy mjaz pódwjacorneju, pódzajtšneju, krotkozajtšneju, pódpołdnjoweju a pódpołnocneju Europu. Geografiski njamamy jasnych kriterijow wobgranicowanja. We wšakich casach bu zapśimjeśe „Srjejźna Europa“ teke rozdźělnje definěrowane.