Berechtigungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es folgt eine Liste mit Berechtigungen mit ihrem verknüpften Zugriff auf Benutzerrechte. Benutzer können Anwendungen autorisieren, um ihr Benutzerkonto zu verwenden, aber mit beschränkten Berechtigungen basierend auf den Rechten, die der Benutzer der Anwendung gegeben hat. Eine Anwendung agiert im Namen eines Benutzers, die keine Rechte verwenden kann, die der Benutzer nicht hat. Es gibt zusätzliche Informationen über einzelne Rechte.

BerechtigungRechte
Zakładne prawa (basic)
 • Akcije wugbaś, kótarež zapušćiju captcha, mimo až se nadawk captcha rozwěžo. (skipcaptcha)
 • Awtomatiske blokěrowanja wuchadnych sukow TOR sw wobinuś (torunblocked)
 • Blokěrowanja IP, awtomatiske blokěrowanja a blokěrowanja wobcerkow se wobinuś (ipblock-exempt)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano awtomatiski wobkšuśonych wužywarjow dowóliś" šćitane (editsemiprotected)
 • Detailěrowane zapiski protokola znjewužywanjow zwbrazniś (abusefilter-log-detail)
 • Globalne blokěrowanja wobejś (globalblock-exempt)
 • Kontrolne wobznamjenja w aktualnych změnach (patrolmarks)
 • Protokol znjewužywanjow zwobrazniś (abusefilter-log)
 • Sedłowy cache za bok bźez wobkšuśenja prozniś (purge)
 • Snadne změny na diskusijnych bokach njedowjedu k pokazanjeju "Nowe powěsći" (nominornewtalk)
 • Swójske změny awtomatiski ako doglědowane markěrowane (autopatrol)
 • Znjewužywańske filtry se woglědaś (abusefilter-view)
 • cytaś boki (read)
 • writeAPI wužywaś (writeapi)
 • Žedne wobgranicowanje pśez IP-bazěrowane limity (autoconfirmed)
Massenbearbeitungen (highvolume)
 • Gleichzeitig Nachrichten an mehrere Benutzer senden (massmessage)
 • Pśez žedne limity wobgranicowany (noratelimit)
 • Spěšnje anulěrowane změny ako botowe změny markěrowaś (markbotedits)
 • Wobchadanje ako awtomatiski proces (bot)
 • Wuše limity w API-wótpšašanjach wužywaś (apihighlimits)
Wobstejace strony wobdźěłać (editpage)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Bezeichner (Bezeichnungen, Beschreibungen und Aliasse) von Datenobjekten ändern (item-term)
 • Bezeichner (Bezeichnungen, Beschreibungen und Aliasse) von Eigenschaften ändern (property-term)
 • Objekte zusammenführen (item-merge)
 • Objektweiterleitungen erstellen (item-redirect)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • wobźěłaś boki (edit)
Škitane strony wobdźěłać (editprotected)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Beschränkte Seiten bearbeiten (extendedconfirmed)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano administratorow dowóliś" šćitane (editprotected)
 • Geschützte Vorlagen bearbeiten (templateeditor)
 • Płaśiwosć carneje lisćiny nastawkow abo wužywarskich mjenjow wótpóraś (tboverride)
 • Seiten bearbeiten, die als „Jenož kontroleram dowolić“ geschützt sind (editeditorprotected)
 • Seiten bearbeiten, die als „Nur automatischen Kontrolleuren erlauben“ geschützt sind. (editextendedsemiprotected)
 • Wózjawjone boki pśesunuś (movestable)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • autoreviewprotected (autoreviewprotected)
 • wobźěłaś boki (edit)
Dein Benutzer-CSS/JSON/JavaScript bearbeiten (editmycssjs)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Twóje swójske wužywarske CSS-dataje wobźěłaś (editmyusercss)
 • Twóje swójske wužywarske JSON-dataje wobźěłaś (editmyuserjson)
 • Twóje swójske wužywarske JavaScript-dataje wobźěłaś (editmyuserjs)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • wobźěłaś boki (edit)
Swójske wužiwarske nastajenja wobdźěłać (editmyoptions)
 • Swójske nastajenja wobźěłaś (editmyoptions)
 • Twóje swójske wužywarske JSON-dataje wobźěłaś (editmyuserjson)
Den MediaWiki-Namensraum und wikiweites/Benutzer-JSON bearbeiten (editinterface)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Dataje JSON drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjson)
 • Wikiweites JSON bearbeiten (editsitejson)
 • Wužywański pówjerch wobźěłaś (editinterface)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • wobźěłaś boki (edit)
Wikiweites und Benutzer-CSS/JS bearbeiten (editsiteconfig)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Dataje CSS drugich wužywarjow wobźěłaś (editusercss)
 • Dataje JSON drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjson)
 • Dataje JavaScript drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjs)
 • Wikiweit CSS bearbeiten (editsitecss)
 • Wikiweites JSON bearbeiten (editsitejson)
 • Wikiweites JavaScript bearbeiten (editsitejs)
 • Wužywański pówjerch wobźěłaś (editinterface)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • wobźěłaś boki (edit)
Strony wutworić, wobdźěłać a přesunyć (createeditmovepage)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Boki napóraś (mimo diskusijnych bokow) (createpage)
 • Boki ze swójimi pódbokami pśesunuś (move-subpages)
 • Głowne wužywarske boki pśesunuś (move-rootuserpages)
 • Kakosći napóraś (property-create)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • natwóriś diskusijny bok (createtalk)
 • pśesunuś boki (move)
 • wobźěłaś boki (edit)
Nowe dataje nahrawać (uploadfile)
 • Dataje nagraś (upload)
 • Dataju nagratu wót togo samogo wužywarja pśepisaś (reupload-own)
Dataje nahrawać, zarunować a přesunyć (uploadeditmovefile)
 • Dataje nagraś (upload)
 • Dataje pśesunuś (movefile)
 • Dataje w zgromadnje wužywanem repozitoriju lokalnje pśepisaś (reupload-shared)
 • Dataju nagratu wót togo samogo wužywarja pśepisaś (reupload-own)
 • Dataju z URL-adrese nagraś (upload_by_url)
 • Eksistěrujucu dataju pśepisaś (reupload)
 • Pśi pśesunjenju žedno dalejpósrědnjenje ze starego mjenja napóraś (suppressredirect)
Änderungen an Seiten kontrollieren (patrol)
 • Změny ako doglědowane markěrowaś (patrol)
Änderungen an Seiten zurücksetzen (rollback)
 • Spěšne anulěrowanje změnow slědnego wužywarja, kótaryž jo dany bok wobźěłał (rollback)
 • Wše změny wót danego znjewužywańskego filtra anulěrowaś (abusefilter-revert)
Benutzer sperren und freigeben (blockusers)
 • Drugim wužywarjam wobźěłowanje zawoboraś (block)
 • Wužywarjoju słanje emailow zawoboraś (blockemail)
Wotstronjene dataje a strony sej wobhladać (viewdeleted)
 • Wulašowane boki pytaś (browsearchive)
 • Wulašowane wersiji w stawiznach se bśez pśisłušnego teksta wobglědaś (deletedhistory)
 • Wulašowany tekst a změny mjazy wulašowanymi wersijami se woglědaś (deletedtext)
Beschränkte Logbucheinträge ansehen (viewrestrictedlogs)
 • Das Titel-Blacklist-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Priwatne protokole se wobglědowaś (suppressionlog)
 • Schowane zapiski znjewužywańskego protokola pokazaś (abusefilter-hidden-log)
 • Spam-Blacklist-Logbuch ansehen (spamblacklistlog)
 • Znjewužiwańske filtry se woglědaś, kótarež su ako priwatne markěrowane (abusefilter-view-private)
Strony, wersije a zapiski logoweje knihi wušmórnyć (delete)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Bok wótnowiś (undelete)
 • Boki wulašowaś (delete)
 • Jadnotliwe protokolowe zapiski wulašowaś a wótnowiś (deletelogentry)
 • Specifiske boki lašowaś a wótnowiś (deleterevision)
 • Wulašowane boki pytaś (browsearchive)
 • Wulašowane wersiji w stawiznach se bśez pśisłušnego teksta wobglědaś (deletedhistory)
 • Wulašowany tekst a změny mjazy wulašowanymi wersijami se woglědaś (deletedtext)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • lašowaś boki, kótarež maju wjelike stawizny (bigdelete)
 • wobźěłaś boki (edit)
Benutzer verstecken und Versionen unterdrücken (oversight)
 • Wersije, kótarež su pśed admibnistratorami schowane, pśeglědaś a wótnowiś (suppressrevision)
Seiten schützen und freigeben (protect)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano administratorow dowóliś" šćitane (editprotected)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • wobźěłaś boki (edit)
 • Šćitowe schojźeńki změniś a z kaskadami šćitane boki wobźěłaś (protect)
Wobkedźbowanki sej wobhladać (viewmywatchlist)
 • Se swójske wobglědowańki woglědaś (viewmywatchlist)
Twoje wobkedźbowanki wobdźěłać (editmywatchlist)
 • Swóje wobglědowańki wobźěłaś. Wobglěduj, až někotare akcije hyšći pśidawaju boki bźez toś togo pšawa. (editmywatchlist)
Druhim wužiwarjam mejlku pósłać (sendemail)
 • Drugim wužywarjam e-mail pósłaś (sendemail)
Wužiwarske konta wutworić (createaccount)
 • Nowe wužywarske konta załožyś (createaccount)
 • Płaśiwosć carneje lisćiny wužywarskich mjenjow wótpóraś (tboverride-account)
Auf private Informationen zugreifen (privateinfo)
 • Swójske priwatne daty se woglědaś (na pś. e-mailowu adresu, napšawdne mě) (viewmyprivateinfo)
Auf Checkuser-Daten zugreifen (checkuser)
 • Protokol kontrole wužywarjow se woglědaś (checkuser-log)
 • Wužywarske IP-adrese a druge informacije kontrolěrowaś (checkuser)
Global eine IP-Adresse sperren oder freigeben (globalblock)
 • Globalne blokěrowanja pśewjasć a wótpóraś (globalblock)
Den Status eines globalen Benutzerkontos verwalten (setglobalaccountstatus)
 • Globalne konto pódtłocyś a schowaś (centralauth-oversight)
 • Globalne konto zastajiś abo wótwóriś (centralauth-lock)
Auf Zwei-Faktor-Authentifizierungsinformationen für sich selbst und andere zugreifen (oath)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierungsinformationen für sich selbst und andere abfragen und validieren (oathauth-api-all)

OAuth-spezifische Berechtigungen

Diese zusätzlichen Berechtigungen sind auf OAuth-Verbraucher anwendbar.

BerechtigungRechte
Nur Verifizierung der Benutzeridentität, keine Möglichkeit zum Lesen von Seiten oder Handeln im Namen des Benutzers.
Nur Verifizierung der Benutzeridentität mit Zugriff auf den bürgerlichen Namen und die E-Mail-Adresse, keine Möglichkeit zum Lesen von Seiten oder Handeln im Namen des Benutzers.