Sodłowe kšywo

Z Wikipedije
Sodłowe kšywo

Sodłowe kšywo jo klasiska a nejgusćej wustupujuca forma kšywa w zymnych a měrnych klimowych pasmach. Wóna wobstoj z dweju porno sebje nakłonjoneju kšywoweju płoninow, kótarejž se smakajotej na nejwušej, wódorownej kšomje - na tak mjenjowanym pónosku.

Pśicyna togo, až toś ta forma tak gusto wustupujo, jo jadnory natwaŕ kšywoweje wězba a pšawokutna forma kšywoweju płoninow. Z tym wótpadnu detaile, kótarež by sej wjele pśidatnego źěła žadali a kótarež se teke spěšnje kóńcuju.

Eksponěrowane twarjenja maju gusto komplikowanjejše formy, na pś. walbowe kšywa atd., kótarež su wót zakładneje formy sodłowego kšywa wótwóźone.