Skjarbošc

Z Wikipedije
Cerkwja w Skjarbošcu

Skjarbošc (nimski Schorbus) jo wjas, kótaraž njejo daloko wót města Chóśebuza. Wóna jo na krotki wjacor wót togo města.