Serbterm

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Serbterm - skrotconka za Serbska terminologija - jo nowy projekt za napóranje internetnego słownika górnoserbskeje a dolnoserbskeje fachoweje terminologije. Mimo górnoserbskich a dolnoserbskich zapśimjeśow su teke nimske a engelske zapśimjeśa pódane. Teke powjerch websedła stoj w pomjenjonych styrich rěcach k dispoziciji. Iniciator projekta jo Štefan Zarjeńk.

Cele[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Projekt ma dwa głownej cela:

  • Eksistěrujuce zapśimjeśa górnoserbskeje a dolnoserbskeje fachoweje terminologije gromaźiś
  • Wuźěłowanje naraźenjow za fachowe terminusy, za kótarež serbske zapśimjeśa hyšći njejsu a diskusija wó nich.

Terminologija toś teje zběrki njejo na wěste fachowe pólo wobgranicowana. Na toś tom projekśe móžo se kuždy wobźěliś, kenž ma trjebne rěcne znajobnosći w nanejmjenjej jadnej ze styrich projektowych rěcow.

Tuchylny staw[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Projekt lažy hyšći w pjeluškach. Tuchylu zběraju se głownje terminusy. Eksistěrujo pógódnośeński system, kótaryž rozsuźujo wó pśiwześu zapśimjeśow. Za toś ten cesćilakosćiwy projekt trjeba se hyšći wjele pomagajucych rukow. Ale moderny swět pomina se teke modernu serbsku fachowu terminologiju, aby serbšćina wóstała zamóžna do žywjenja. Detailěrowane informacije su na websedle projekta Serbterm.

Stawizny projekta[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Zachopjeńki toś togo projekta segaju slědk až do lěta 2008. Pó załoženju górnoserbskeje Wikipedije w lěśe 2005 a dolnoserbskeje Wikipedije w lěśe 2008 jo se skóro pokazało, až za wjele temow trěbne zapśimjeśa feluju, pak dokulaž hyšći žedne serbske zapśimjeśa njeeksistěruju pak dokulaž wótpowědne žrědła njejsu k dispoziciji byli. Toś ta situacija hyšći njejo se doněnta wjele změniła. Z toś teje situacije jo se ideja naroźiła, toś ten projekt iniciěrowaś.

Na zachopjeńku tós ten projekt hyšći jo se gronił Serbski leksikon. Pózdźej jo se toś ten projekt do Serbterm pśemjenił.

Funkcionalnosć[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Serbterm bazěrujo na PHP, HTML a na datowej bance MySQL. Wužywarje projekta mógu za eksistěrujucymi zapśimjeśami pytaś, nowe zapśimjeśa naraźiś a zapisaś a skóńcnje južo zapisane zapśimjeśa pósuźiś a pógódnośiś. Doněnta wšak forum za diskusiju mjazy wužywarjami resp. sobustatkujucymi hyšći njeeksistěrujo.

Serbterm ma swójsku kupku na Twitter, kótarejež nejnowše powěsći pokazuju se na startowem boku www.serbterm.de.

Mimo togo dostawa něnto zapśimjeśe, ku kótaremuž nastawk eksistěrujo we Wikipediji, wótkaz we formje pismika "W". To nastupa wšykne styri rěcy projekta Serbterm, t. gr. wótkaz górnoserbskego zapśimjeśa wjeźo do górnoserbskeje Wikipedije, wótkaz dolnoserbskego zapśimjeśa do dolnoserbskeje Wikipedije, wótkaz nimskego zapśimjeśa do nimskeje Wikipedije a wótkaz engelskego zapśimjeśa do engelskeje Wikipedije.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]