Serbske kulki

Z Wikipedije

pśicynki:

  • 1 kg kulkow
  • 50 g margarina
  • 80 g twarožk
  • sol a pjepjeŕ
  • 500 ml měsowa juška
  • peterzilija
  • butra k pópjakowanjeju


pśigótowanje:

Zaprědka cysće, běle a raškuju kulki w škli. Pón měšaju sol, pjepjeŕ a trějucy twarožk. Rozgrěju butru w gjarncu, połnje měšańca k kulka a wobleju z góruceju měsoweju jušku. Pón muse to wokoło 30 minutow pariś, ale jano pśi mjenjej temperaturje a z pókšywacom. Až to jo gótowy, cynje kulkowu měšańcu w formje za pólewanje. Něnt směju twarožk na kulku a wšykne mogu w pjacu. Gaž pólewanje wónja lěbgodne a twarožk jo złotožołty, muse jěsć z pjaca. Kśěł na kóńcu pśispomnjeś, až směju pósypaś hyšći śopłe pólewanje z peterziliju. Dobry apetit!