Serbska nudlowa jěza

Z Wikipedije

pśicynki:

  • 250 g bantojte nudle
  • 250 g placo
  • 100 g kisały kał
  • 200 ml zmjatana
  • 100g twarožk

pśigótowanje:

Cynje nudle w formje za pólewanje (njewarijone). Placa kšajaju w kóstce a cynje to teke w formje za pólewanje. Na końcu se kisały kał do nudlow a placow pódměšaju. Něnto warje 800 ml wóda a 200ml zmjatana w gjarncu, muse to teke wěrcowaś, na pśikład z solom, pjepjerjom, papriku, chilom a tak dalej. Juška lenu na formu za pólewanje. Pón wobsypuju wšykne z twarožkami a cynje forma w placu. Muse to warje 30 minutow pśi 200° celsiusu. Dobry apetit!