Rusojski nadpad na Ukrainu

Z Wikipedije
Rusojski nadpad na Ukrainu

Rusojski nadpad na Ukrainu – jo napadowańska wójna Rusojskeje Federacije pśeśiwo Ukrainje, susednomu suwerenomu statoju. Jo wóna zachopiła 24. februara 2022.

24. februara armeja Rusojskeje Federacije jo pó pśikazu ruskego prezidenta Wladimira Putina Ukrainu nadpadnuła. Putin jo wujasnjował, až rusojska armeja deje pśewjasć – kaž to wón jo se wugronił – "denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrainy". Faktiski jo se stakim rusojsko-ukrainska wójna zachopiła. Rusojska propaganda njoco toś togo konflikta z mjenim "wójna" wopisowaś, ale wužywa zapśimjeśa "specielna wójnska operacija".

Głowny zaměr toś teje "specielneje wójnskeje operacije" jo było dobyśe Kijewa, głownego města Ukrainy a pśeměnjenje ukrainskego kněžaŕstwa na prorusojske. To jo se ale njestało, a w měrcu rusojska armeja jo zachopiła pśimaś jano Donbas, region we pódpołdnjowej a pódzajtšnej Ukrainje.

Wob cas wójny rusojska armeja wugbajo wójnske złosnistwa, njestatki a złosnistwa pśeśiwo cłowjestwoju, dokulaž bombarděrujo nic jano industrijowe objekty a wójskowe baze, ale teke bydleńske domy, chórownje, šule a źiwadła w Kijewje, Charkiwje, Lwiwje, Mariupolu a drugich městach Ukrainy.

Z Ukrainy jo se zwignuła wjelicka žwała wuběgańcow, kótarež mj.dr. w Nimskej su pytali pómocy a šćita.