K wobsahej skočić

Psowica (wěcejwóznamowosć)

Z Wikipedije

Psowica móžo rozdźělne wóznamy měś:

  • Psowica, póddružyna Prunus domestica subsp. insitita
  • Psowic, alternatiwne mě družyny Frangula alnus
  • Psowic (rod), alternatiwne mě roda Frangula

Glědaj teke[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]


Symbol wěcejwóznamowosći To jo wóznam rozeznawajucy bok — nawigaciska pomoc, kótaraž wopśimjejo lisćinu nastawkow, kenž mógli měś jadnake mě.

Jolic až sy how pśišeł pśez wótkaz, kenž by popšawem dejał na specifiski wóznam toś togo zapśimjeśa wótkazowaś, móžoš našu wikipediju z tym pólěpšyś, až nawrośijoš se na wótkazujucy bok a pśeměnijoš tam wótkaz tak, až wótkazujo direktnje na wótpowědujucy nastawk.