K wobsahej skočić

Prědna swětowa wójna

Z Wikipedije
Kórta wobźělnikow prědneje swětoweje wójny
Situacija w Europje w leśe 1914
Animěrowana kórta prědneje swětoweje wójny

Prědna swětowa wójna jo wjelika wójna w lětach 19141918 była.

Zachopjeńk wójny jo był wózjawjenje wójny Serbiskej wót Awstrisko-Hungorskeje 28. julija 1914, za kóńc płaśi pódpisanje pśiměra 11. nowembra 1918 abo wótergi teke Versailleske měrowe dogrono 28. junija 1919.

 Commons: Prědna swětowa wójna – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow