Powěsćowa noc w Borkowach

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Powěsćowa noc jo kulturny swěźeń w Bórkowach. Wona se wótměwa w lěśu.

Zawjeźenje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Powěsćowa noc zapśěgnujo tšojenja a mytose Błotow do fantastiskeje kombinacije z graśa, muziki a reje a pśetwórijo groźišćo w Bórkowach kužde lěto k swětkam do „powěsćego swěta“. Wěcej ako 200 źiwadłownikow, muzikarjow, artistow a rejowarjow se wobźěliju kužde lěto. Wjerašk kuždego pśedstajenja jo wjelicny wognjopraskot.

W 3 slědujucych nocach se wubuźiju , srjejź pśirody a zanurjony w perfektnem swětłowem šowje, serbske powěsći, směšne tšojenja, mystiske póstawy z Błotow do nowego žywjenja. Łutki, błudniki, pśezpołdnica, wužowy kral a wódny muž se wuwijaju do nosarjow sympatije, nowych a starych ryśaŕow. Take pósrědniju publikumju, pódla samego rozwjaselenja, historiske wuznamy a teke nowe problemy. Wósebny zajm lažy pśi tom na nowego, serbskego krala. Won musy se wjelikim problemam ako carnemu wojnarjeju abo swójej lubosći za Hanku, stajaś.


Powěsćowa noc 2006[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

1. Scena: Swěźeń z kralom a swójimi wjerchami.

2. Scena: Carny jěchaŕ pomina pódejśpjenje wót krala wjercha.

3. Scena: Serbski Kral jo w mysled. Ako swojogo žeńska pšaša, wjerch pśiźo a wulicujo wó situaciji a pomina wót carnego jěcharja.

4. Scena: Kral a swója žeńska wóstanjotej samej.

5. Scena: Pósoł pśiźo a wulicujo: wjerch su wumrĕli, wugnanje Serbow pśez carnego jěcharja.

6. Scena: Kral śěgnjo do wójowanja.

7. Scena: Kral se wrośi z wumałym wjerchom.

8. Scena: Kral jo śĕł pósoła na carnego jěcharja.

9. Scena: Kral rozžognujo wot žeńskeje a naceri pśichoda wobraz. Won rubjo sekeru do pjeńka a wódny muž chójźi a pšaša druge powěsći.


Powěsćowa noc 2007[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

1. Scena: Malsnje pśeběg wót slĕdnego wulicowanja, ze swěźenja, wójowanju a wótejźenje wót Drelbora. K dokóńcenjeju, Kral rubjo sekeru(w casowej lupje) do pjeńka.

2. Scena: Rinetta wótwardy chorego Krala, wetom až źiśi wopytaju sekeru wót pjenka śěgnu. Jano bójazny Jonas njewopyta a jo se smjał.

3. Scena: Jaden pósoł pśiźo a pśipowěźo napad wot carnego jěcharja. Rinetta a źiśi wołaju bludnikow a woni wjedu wše do bagna.

4. Scena: Kral se zwignjo. Wón co, wón musy wójowaś za swojego ludy, dokulaž won jo slĕdny serbski wjerch. Ale ten śotka jo mócnjejšy ako Kral. Wšuźi směśju njomu demony a duchy. Kral jo wumreł.

5. Scena: Zakopowanje. Ten njabogi Kral jo był wopłaki a wobspiwy. Ako śěło jo dołoj se pušćiło do grodowy, carny jěchaŕ pśiźo a grodowy jo se wobstajił.

6. Scena: Wójowanje na wšyknu jawišću. Zapusćenje, dym a wogeń su wšuźi. Rinetta wuběga ze źiśami, ale wona zgubi Jonasu. Won wumóžo se a chowa slězy pjenku. We wojowanju carny jěchaŕ jo mócnjejšy ako Serby a dobylujo wo Serbach.

7. Scena: Carny jěchaŕ co pókład wót serbskego wjercha a ako carny jěchaŕ lězu dołoj, pśidu pógóršone duchy a pśezpołdnica głowu wot carnego jěcharja wótruba. Wšykne su wuběgnuli.

8. Scena: Drelbora pśiźo na proznej grodowje. Wona jo wołała Rinettu a Krala – a wona jo wódawała a rozměła nĕnto. Ale nichten njejo słyšał, jano Jonas. Won jo wulicował toś ten tšojeńko a wona skóboźi Jonasa wopytaś sekeru wot pjeńka śěgnjo. Jonas śěgnjo – a raźi se.

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]