K wobsahej skočić

Pidgin

Z Wikipedije
Pódobny lema Toś ten nastawk z temu rěcny typ jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema pijin na Salomonach ma temu rěc.

Pidgin (teke pidginowa rěc, nimski: Pidginsprache) jo rěc z reducěrowanej gramatiku a mało słowoskłada. Mimo togo tendenca k pśepisowanju a metaferam wustupujo. Pidginy teke zjadnorjany fonologiski system maju.

Pidginy bazěruju na rozdźělne rěcy, pśedewšym europskich. Wóni pśez rěcny kontakt mjaz cłowjekami z rozdźělnymi rěcami nastanu. Pśi tym žedne maśeršćiny njejsu.

Glědaj teke[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]