K wobsahej skočić

Pśedłoga:NoCommons

Z Wikipedije

Toś ta pśedłoga njejo informaciska pśedłoga w zwuconem zmysle. Wóna słužy jano k wudopołnjonu licencowych a informaciskich elementow wikipedije a njesměła se dla togo ako licencowa pśedłoga za wobraze zapisaś. Togorowno njesmějo se manuelnje w pśinoskach integrěrowaś. Zawězanje stanjo se pśez wótpowědne licencowe abo informaciske pśedłogi awtomatiski!