K wobsahej skočić

Pśedłoga:Eksperimenty z wandalizmom

Z Wikipedije
STOP Pśestań pšosym njezmysł do Wikipedije pśidawaś, to maju za wandalizm. Wobźěłanja móžoš na grajkanišću wuprobowaś. Jolic njepśestanjoš nastawki wobškóźeś, buźomy śi za wobźělowanje blokěrowaś. Źěkujomy za rozměśe.