Pśedłoga:Eksperimenty

Z Wikipedije
STOP Źěk, až eksperimentujośo z Wikipediju. Waš eksperiment jo funkcioněrował a bu skóńcnje wótpórany. Tak dłujko ako cośo dalej eksperimentowaś, wužywajśo lubjej Grajkanišćo, pśeto wopyty w nastawkach su zwětšego malsnje wulašowane. Tak dłujko ako se cośo dowěsće něco wó pśinosowanju do Wikipedije, póglědajśo na bok Pomoc. Źěkujomy.