Nimc

Z Wikipedije

Nimc jo wobydlaŕ Nimskeje, abo luź, kenž nimski powěda a ma nimske staśaństwo. Pómjenowanje Nimc zwisujo ze słowom "nimy", což jo wósoba, kenž njamóžo powědaś. Něga jo to raz groniło "jěkotaś". Wětšyna słowjańskich ludow jo to mě w takej abo pódobnej formje pśewzeło. Móžomy pótakem z togo wuchadaś, až jo wóno nastało dla njedorozměśa mjazy Słowjanami a Nimcami.