K wobsahej skočić

Mordarstwo

Z Wikipedije

Mordarstwo jo wótglědane wusmjerśenje jadnogo luźa pśez drugego pód wěstymi winu póśěžujucymi wuměnjenjami.

Pśeśiwo zwuconemu měnjenjeju pak njekwalificěrujo se w Nimskej mordarstwo (napśeśiwo drugim deliktam wusmjerśenja) pśez planowane póstupowanje. § 211 StGB ga rědujo ten delikt tak (do dolnoserbskeje rěcy pśestajone):

"§ 211 ... (2) Mordaŕ jo, chtož wusmjerśijo cysteje póžednosći mordowanja, seksualneje pógóni, zagłodnjetosći abo howac njecesnych motiwow dla, kšajźojski abo na groznu wašnju abo z pomocu towarišnosć wobgrozujucych srědkow abo aby drugi njestatk zmóžnił abo zatajił, drugego luźa."

Dorosćone mordarje maju se zasuźiś k popajźeństwoju na cas žywjenja, což wóznamjenijo (njewusuźijo-li sudnistwo na wósebnje śěžku winu), až zasuźony se pó 15 lětach na wupokazowanje do lichoty pušćijo. Młoźeńce mógu se w nejžwušem paźe k 10 lětam popajźeństwa zasuźiś. Za delikt "Mordarstwo" njejo zalětnjenje pśedwiźone.