K wobsahej skočić

Małe Antile

Z Wikipedije
Kórta Małych Antilow
Kupy nad wětšom – wótwětšna strona
Kupy nad wětšom – nawětšna strona
Kupy pód wětšom

Małe Antile (engelski Lesser Antilles) su rěd kupow w pódzajtšnem Karibiskem mórju, kótaryž se wót venezuelskeho pśibrjoga na pódpołdnju až ku Kněžniskim kupam na pódpołnocy rozpśestrěwa. Wóni stwórje gromaźe z Bahamami a Wjelikimi Antilami Pódwjacornoindiske kupy.

Małe Antile rozdźěluju se do tak pomjenjowanych Kupow nad wětšom a Kupow pód wětšom. Mjenjej póchadatej wót w toś tych stronach kněžecych pasatowych wětšow.

Wótwětŝna strona:

a dalše

Nawětšna strona:

a dalše

a dalšne

 Commons: Małe Antile – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow