Małe Antile

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Kórta Małych Antilow
Kupy nad wětšom – wótwětšna strona
Kupy nad wětšom – nawětšna strona
Kupy pód wětšom

Małe Antile (engelski Lesser Antilles) su rěd kupow w pódzajtšnem Karibiskem mórju, kótaryž se wót venezuelskeho pśibrjoga w pódpołdnju až ku Knježniskim kupam w pódpołnocu rozpśestrěwa. Wóni stwórje gromaźe z Bahamami a Wjelikimi Antilami Pódwjacornoindiske kupy.

Małe Antile rozdźěluju se do tak pomjenjowanych Kupow nad wětšom a Kupow pód wětšom. Mjenjej póchadatej wót w toś tych stronach kněžecych pasatowych wětšow.

Rozrědowanje[edit | edit source]

Kupy nad wětšom[edit | edit source]

Wótwětŝna strona:

a dalše

Nawětšna strona:

a dalše

Trinidad a Tobago[edit | edit source]

Kupy pód wětšom[edit | edit source]

a dalšne

Wótkaz[edit | edit source]

 Commons: Małe Antile – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow