K wobsahej skočić

Ljuba

Z Wikipedije

Ljuba - bogowka lubosći

Mě teje bogowki wóznamjenjujo w serbskej rěcy “lubosna” abo “lubosćiwa”. W bliskosći Wětošowa jo swěte žrědło z mjenim Luboźica (Lubosches Ort), kótarež snaź z njeju zwisujo. We Wjelikem Gaju blisko Lubina w Błotach jo snaź jeje nejwuznamnjejša swětnica stojała. Dokulaž wo tej bogowce žeden wobraz ze starych casow njeeksistěrujo, jo póstawa Ljuby pó ideji Wernera Měškanka pó wobrazu z českeje biblije ze 14. stolěśa stwórjona.