Kwadratny kilometer

Z Wikipedije

Kwadratny kilometer (znamje km²) jo jadnotka płoniměry. Płoninu jaden kwadratny kilometer ma na pśikład kwadrat z bocnyma dłujkosćoma jadnogo kilometera. Jaden kwadratny kilometer wótpowědujo