K wobsahej skočić

Kurdistan

Z Wikipedije
Kurdistan
Rozšyrjenje Kurdistana a teritorialne pominanja w běgu historije
Sedlišćowe strony Kurdow pó CIA 2002 (njejo gronjone lěc su wětšyna abo mjeńšyna na teritoriumje)

Kurdistan jo teritorium, źož su žywe Kurdy. Wóne su žywe we wěcej statach Bliskego pódzajtša.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]