Kralowa pfalca

Z Wikipedije
Kresleńska rekonstrukcija Aachenskeje pfalcy Korle Wjelikego

Pfalca (łatyński villa regia [kralojske město] abo curtis regia [kralowy dwór]) jo była w ranem a wusokem srjejźowěku twardnica abo grod, kenž su statkował drogujucemu kraloju abo kejžoroju ako zepěranišćo a nachylna rezidenca. Zapśimjeśe wótwóźujo se wót romskeje górki Palatina, na kótarejž su reziděrowali romske kejžorje.

Srjejźowěkowy kral abo kejžor njejsu měł stolicu ako kněžaŕstwowe sedło, ale jo drogował pó kraju, aby swóju awtoritu we wšych stronach mócnaŕstwa a wósobinski kontakt k wazalam zdźaržał. Pfalcy su namakali se zwětšego we wokolinje biskupskich sedłow a wjelikich kloštarjow abo w lichotnych městach a byli dosć wjelike, krala a jogo družynu góspodowaś a ze žywidłami zastaraś. Wósebnje wažne su byli pfalcy, w kótarychž kral z družynu pśezymował, tak pomjenjowane zymske pfalcy.

Wuznamne pfalcy su namakali se na pśikład w Aachenje, Goslaru a Memlebenje.