K wobsahej skočić

Karlo Jordan

Z Wikipedije
Karlo Jordan

Karlo Jordan (* 22. maja 1885, † 3. maja 1967) jo był dolnoserbski ceptaŕ a narodny procowaŕ.

Wón jo se naroźił 22. maja 1885 ako syn serbskego ceptarja, spisowaśela a narodnego procowarja Hendricha Jordana w Popojcach. Po wuchójźenju wucabnikojskego seminara w Starej Darbni w lěśe 1906 jo nejpjerwjej styri lěta w Popojcach a wót 1910 do 1937 we Wusokej pla Wětošowa ako wucabnik źěłał. Pó zakazanju wšogo serbskego su fašisty jogo w lěśe 1937 z domownje wugnali. W Neuenburgu w Šleskej jo až do kóńca wójny pśebywał a ned po wójnje do domownje wrośił, źož jo nejpjerwjej ako sekretaŕ Domowiny w Dolnej Łužycy źěłał. Jo se sobu starał wó to, až jo se w lěśe 1949 Domowina oficialnje w Dolnej Łužycy dowoliła. W samskem lěśe jo se społniło jogo žycenje, znowa źěłaś ako wucabnik. Karlo Jordan jo był docent za dolnoserbsku rěc na Serbskej ludowej uniwersiśe w Chrósće a w Bórkowach a pózdźej na Centralnej serbskej rěcnej šuli w Dešanku. Z lěta 1952 až do wuměńka jo pótom wucył na ludowej šuli w Dešnje. Karlo Jordan jo wuznamnje spěchował kulturne žywjenje Dolnych Serbow. Wót lěta 1910 jo był cłonk Maśice Serbskeje a dłujke lěta jeje pokładnik. Toś tej tradiciji slědujucy jo wót 1955 do 1957 ako župan nawjedował Chóśebusku župu. Karlo Jordan jo 3. maja 1967 w Chóśebuzu wumrěł.

  • Christa Brandtowa: Ako smy chopili ceptariś. Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšyn 1989
  • Gerat Hantška: Jordan, Karlo. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, b. 239-240