Kašubistika

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Kašubistika jo wědomnostny pśedmjat, kótaryž se zaběrajo we wšakich tematiskich wobcerkach z Kašubami: rěcywěda, literatura, kulturne a socialne stawizny atd.

Kašubistika wuwucujo se na uniwersiśe w Gdańsku.